Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:188:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 188, 21. heinäkuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 188
42. vuosikerta
21. heinäkuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston yhteinen kanta, hyväksytty 19 päivänä heinäkuuta 1999, Itä-Timorin kansanäänestykselle annettavasta tuesta 1
*Neuvoston yhteinen toiminta, 19 päivältä heinäkuuta 1999, Kaakkois-Euroopan vakaussopimusta käsittelevän valtion- ja hallitusten päämiesten kokouksen järjestämisestä Sarajevossa, Bosnia ja Hertsegovinassa 2
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 1999, aseiden viennistä entiseen Jugoslaviaan määritellyn yhteisen kannan 96/184/YUTP muuttamisesta 3
I Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1579/1999, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 4
Komission asetus (EY) N:o 1580/1999, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1999, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 6
Komission asetus (EY) N:o 1581/1999, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1999, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 1582/1999, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1999, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1574/98 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 48. osittaista tarjouskilpailua varten 10
Komission asetus (EY) N:o 1583/1999, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1999, tuontitodistusten antamisesta 30 päivänä heinäkuuta 1999 GATTin/WTO:n mukaisten muiden kuin maakohtaisten tariffikiintiöiden mukaisille lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteille kolmannelle vuosineljännekselle 1999 11
Komission asetus (EY) N:o 1584/1999, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjen viljajalosteiden vientitodistusten voimassaoloajan rajoittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1346/1999 muuttamisesta 12
*Komission asetus (EY) N:o 1585/1999, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja yhteisössä jalostettavaksi tarkoitetun naudanlihan myynnistä tarjouskilpailumenettelyllä 13
*Komission asetus (EY) N:o 1586/1999, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1999, tariffikiintiöiden ja perinteisten AKT-banaanien osalta kunkin toimijan alustavaan viitemäärään sovellettavan yhtenäisen mukautuskertoimen vahvistamisesta vuodeksi 1999 annetun asetuksen (EY) N:o 2632/98 muuttamisesta 19
*Komission asetus (EY) N:o 1587/1999, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja vientiin tarkoitetun naudanlihan määräaikaisesta myynnistä tarjouskilpailumenettelyllä ja asetuksen (EY) N:o 1222/1999 kumoamisesta 20
*Komission asetus (EY) N:o 1588/1999, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1999, asetuksessa (EY) N:o 1289/1999 tarkoitetulla tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 24
*Komission asetus (EY) N:o 1589/1999, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1999, asetuksessa (EY) N:o 1437/1999 tarkoitetulla tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 26
*Komission asetus (EY) N:o 1590/1999, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1999, asetuksessa (EY) N:o 1222/1999 tarkoitetulla toisella tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 29
*Komission asetus (EY) N:o 1591/1999, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1999, tuonnin tariffikiintiöiden ja perinteisten AKT-banaanien määrän osalta uusille toimijoille myönnettävien vuosittaisten määrien päättämisestä vuodeksi 1999 annetun asetuksen (EY) N:o 2631/98 muuttamisesta 31
*Komission asetus (EY) N:o 1592/1999, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1999, viinituotteiden kuljetusten mukana seuraavista asiakirjoista sekä asiaan liittyvien rekistereiden pidosta annetun asetuksen (EY) N:o 2238/93 muuttamisesta 33
*Komission asetus (EY) N:o 1593/1999, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1999, niiden jäsenvaltioiden vahvistamisesta, joissa voidaan toteuttaa rypäletäysmehun markkinointivuoteen 1997/1998 liittyvä myynninedistämiskampanja 3 päivänä syyskuuta 1998 annetun asetuksen (EY) N:o 1893/98 muuttamisesta 34
*Komission asetus (EY) N:o 1594/1999, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1999, erään rehujen lisäaineen hyväksymisedellytysten muuttamisesta 35
*Komission asetus (EY) N:o 1595/1999, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1999, kuivattujen viinirypäleiden tuotantoon tarkoitettujen tiettyjen viinirypälelajikkeiden viljelyyn myönnettävän tuen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1999/2000 37
*Komission asetus (EY) N:o 1596/1999, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1999, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maito- ja maitotuotealan vientitodistusten ja vientitukien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 174/1999 muuttamisesta 39
Komission asetus (EY) N:o 1597/1999, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1999, eläviä 80—300 kg painavia nautaeläimiä koskevien tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksessa (EY) N:o 1247/1999 määriteltyjen tariffikiintiöiden rajoissa 50
Komission asetus (EY) N:o 1598/1999, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1999, asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädettyjä naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, heinäkuussa 1999 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian ja Romanian osalta 51

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
ALUEIDEN KOMITEA
1999/1598/EC
*Alueiden komitean 2.–3. kesäkuuta 1999 pitämässään 29. täysistunnossaan hyväksymä muutos työjärjestykseen 53

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1507/1999, annettu 9 päivänä heinäkuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 1667/98 muuttamisesta ja Ruotsin interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 439595 tonniin (EYVL L 175, 10.7.1999) 54
Oikaistaan neuvoston direktiivi 1999/13/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1999, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (EYVL L 85, 29.3.1999) 54
Oikaistaan komission päätös 1999/354/EY, tehty 20 päivänä toukokuuta 1999, tiettyjen jäsenvaltioiden vuodeksi 1999 vahvistamien, yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavien valvonta- ja tarkastusjärjestelmien täytäntöönpanosta aiheutuvien menojen hyväksyttävyydestä (EYVL L 137, 1.6.1999) 55
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top