Help Print this page 

Document L:1999:182:TOC

Title and reference
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 182, 16. heinäkuuta 1999

Display all documents published in this Official Journal
Text
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 182
42. vuosikerta
16. heinäkuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston DIREKTIIVI1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista 1

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
99/457/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä huhtikuuta 1999, Euroopan yhteisön ja Slovenian tasavallan kirjeenvaihtona tehtävästä sopimuksesta Itävallan läpi tapahtuvaan Slovenian kauttakulkuliikenteeseen 1 päivästä tammikuuta 1997 sovellettavasta ekopistejärjestelmästä 20
Sopimus Euroopan yhteisön ja Slovenian tasavallan välillä kirjeenvaihdon muodossa Itävallan läpi tapahtuvan Slovenian kauttakulkuliikenteeseen 1 päivästä tammikuuta 1997 sovellettavasta eko pistejärjestelmästä 21
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top