Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:175:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 175, 10. heinäkuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 175
42. vuosikerta
10. heinäkuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1502/1999, annettu 9 päivänä heinäkuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1503/1999, annettu 9 päivänä heinäkuuta 1999, A2-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 1504/1999, annettu 9 päivänä heinäkuuta 1999, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1304/1999 muuttamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 1505/1999, annettu 9 päivänä heinäkuuta 1999, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 6
*Komission asetus (EY) N:o 1506/1999, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1999, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 1507/1999, annettu 9 päivänä heinäkuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 1667/98 muuttamisesta ja Ruotsin interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 439595 tonniin 23
*Komission asetus (EY) N:o 1508/1999, annettu 9 päivänä heinäkuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 1123/98 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallussaan pitämän ennen satovuotta 1997 korjatuista sadoista saadun rukiin vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 567036 tonniin 25
Komission asetus (EY) N:o 1509/1999, annettu 9 päivänä heinäkuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 1232/1999 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallussaan pitämän leipävehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 350185 tonniin 27
*Komission asetus (EY) N:o 1510/1999, annettu 9 päivänä heinäkuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 2198/98 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 1600325 tonniin 29
*Komission asetus (EY) N:o 1511/1999, annettu 9 päivänä heinäkuuta 1999, Kanariansaarten arvioidun hankintataseen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 2—5 artiklassa säädettyyn erityiseen järjestelmään kuuluvien viinialan tuotteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1261/96 muuttamisesta 31
*Komission asetus (EY) N:o 1512/1999, annettu 9 päivänä heinäkuuta 1999, banaanien tuontitodistusten antamisesta tariffikiintiöiden mukaisten banaanien ja AKT-banaanien osalta vuoden 1999 kolmanneksi vuosineljännekseksi (toinen jakso)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 34
*Komission asetus (EY) N:o 1513/1999, annettu 9 päivänä heinäkuuta 1999, tomaattijalosteiden vähimmäishinnan ja tuen määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1999/2000 35
*Komission asetus (EY) N:o 1514/1999, annettu 9 päivänä heinäkuuta 1999, tuoreesta kuivattujen luumujen tuottajille maksettavan vähimmäishinnan sekä kuivattujen luumujen tuotantotuen määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1999/2000 38
*Komission direktiivi 1999/64/EY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1999, direktiivin 90/388/ETY muuttamisesta sen varmistamiseksi, että operaattorin omistamat televerkot ja kaapelitelevisioverkot ovat erillisiä oikeudellisia yksiköitäETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 39
*Neuvoston direktiivi 1999/70/EY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1999, Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja Julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 43

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto ja Komissio
1999/445/EC, ECSC
*Neuvoston ja Komission päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 1999, Euroopan yhteisöjen ja Kanadan hallituksen sopimuksen tekemisestä niiden kilpailulainsäädännön soveltamisesta 49
Euroopan yhteisöjen ja Kanadan hallituksen sopimus niiden kilpailulainsäädännön soveltamisesta 50
*Ilmoitus kansainvälisistä kivutonta ansastusta koskevista standardeista Euroopan yhteisön, Kanadan ja Venäjän federaation välillä tehdyn sopimuksen soveltamisesta Euroopan yhteisön ja Kanadan välillä 61
*Ilmoitus Euroopan talousyhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisten yhteismarkkinoiden ja sen osapuolina olevien valtioiden yhteistyötä koskevan alueidenvälisen puitesopimuksen voimaantulopäivästä 62
Komissio
1999/446/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä kesäkuuta 1999, Ruotsin kalastuslaivaston monivuotisen ohjausohjelman hyväksymisestä 1 päivän tammikuuta 1997 ja 31 päivän joulukuuta 2001 väliseksi ajaksi tehdyn päätöksen 98/131/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1531) 63
1999/447/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä kesäkuuta 1999, Saksan kalastuslaivaston monivuotisen ohjausohjelman hyväksymisestä 1 päivän tammikuuta 1997 ja 31 päivän joulukuuta 2001 väliseksi ajaksi tehdyn päätöksen 98/122/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1533) 66
1999/448/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä kesäkuuta 1999, Suomen kalastuslaivaston monivuotisen ohjausohjelman hyväksymisestä 1 päivän tammikuuta 1997 ja 31 päivän joulukuuta 2001 väliseksi ajaksi tehdyn komission päätöksen 98/130/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1534) 68
1999/449/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 1999, eräitä ihmisravinnoksi tai eläinten rehuksi tarkoitettuja dioksiinin saastuttamia eläinperäisiä tuotteita koskevista suojatoimenpiteistäETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2110) (1) 70

Oikaisuja
Oikaistaan komission direktiivi 98/82/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1998, viljojen torjunta-ainejäämistä annetun direktiivin 86/362/ETY, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta annetun direktiivin 86/363/ETY ja torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, annetun direktiivin 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta (EYVL L 290, 29.10.1998) 83
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top