EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:162:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 162, 26. kesäkuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 162
42. vuosikerta
26. kesäkuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1349/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, jalostettujen maataloustuotteiden tuontia Sveitsistä koskevien tiettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta Uruguayn kierroksen neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi maatalouden alalla 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1350/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta 5
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1351/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, eräistä valvontatoimenpiteistä ICCATin hyväksymien toimenpiteiden noudattamisen varmistamiseksi 6
*Komission asetus (EY) N:o 1352/1999, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1999, tiettyjen peltokasvien viimeisen kylvöpäivän siirtämisestä tietyillä alueilla markkinointivuonna 1999/2000 9
Komission asetus (EY) N:o 1353/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 12
Komission asetus (EY) N:o 1354/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 14
Komission asetus (EY) N:o 1355/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 34. erityisessä tarjouskilpailussa 15
Komission asetus (EY) N:o 1356/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 206. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 1357/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, asetuksessa (ETY) N:o 1589/87 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 242. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 1358/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Ranskan merentakaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92 muuttamisesta 19
Komission asetus (EY) N:o 1359/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta 21
Komission asetus (EY) N:o 1360/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta 23
Komission asetus (EY) N:o 1361/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2566/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 25
Komission asetus (EY) N:o 1362/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2565/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 26
Komission asetus (EY) N:o 1363/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2564/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 27
Komission asetus (EY) N:o 1364/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 770/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 28
*Komission asetus (EY) N:o 1365/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, Madeiran humalanhankintaa koskevien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2225/92 muuttamisesta 29
*Komission asetus (EY) N:o 1366/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, Kanariansaarten humalanhankintaa koskevien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2224/92 muuttamisesta 30
*Komission asetus (EY) N:o 1367/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1223/94 muuttamisesta 31
*Komission asetus (EY) N:o 1368/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, tomaattitiivisteiden ja niistä valmistettujen tuotteiden lisätuen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1998/1999 33
*Komission asetus (EY) N:o 1369/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, tiettyihin Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tuotteisiin vuonna 2000 sovellettavien määrällisten kiintiöiden hallinnointia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 35
*Komission asetus (EY) N:o 1370/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien tuoreiden ja jalostettujen hapankirsikoiden tuontikattojen hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 123/98 muuttamisesta 42
*Komission asetus (EY) N:o 1371/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, poikkeuksesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1765/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä pellonpoiston osalta annettuun asetukseen (EY) N:o 762/94 44
*Komission asetus (EY) N:o 1372/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muuttamisesta 46
*Komission asetus (EY) N:o 1373/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, raakatupakka-alan asetuksen (EY) N:o 2848/98 muuttamisesta ja satovuoden 1999 osalta toiseen lajikeryhmään siirrettävistä takuukynnysten määristä 47
Komission asetus (EY) N:o 1374/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, Azorien ja Madeiran naudanliha-alan tuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1913/92 muuttamisesta 49
Komission asetus (EY) N:o 1375/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, Kanariansaarten arvioidun hankintataseen ja tukien määrien vahvistamisesta naudanliha-alan tuotteiden osalta 53
Komission asetus (EY) N:o 1376/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, kesäkuussa 1999 jätetyistä, jalostettavaksi tarkoitettua jäädytettyä naudanlihaa koskevista tuontioikeushakemuksista 56
Komission asetus (EY) N:o 1377/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 57
Komission asetus (EY) N:o 1378/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta 59
Komission asetus (EY) N:o 1379/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 60
Komission asetus (EY) N:o 1380/1999, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1999, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1304/1999 muuttamisesta 62
*Neuvoston direktiivi 1999/59/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1999, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta telepalveluihin sovellettavan arvonlisäverojärjestelmän osalta 63
*Neuvoston direktiivi 1999/60/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1999, direktiivin 78/660/ETY muuttamisesta ecuina ilmaistujen rahamäärien osalta 65
*Komission direktiivi 1999/61/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999, neuvoston direktiivien 79/373/ETY ja 96/25/EY liitteiden muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 67

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
1999/420/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä kesäkuuta 1999, rehuseoksissa kiellettyjen ainesten luettelosta tehdyn komission päätöksen 91/516/ETY muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1601) (1) 69
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top