Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:153:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 153, 19. kesäkuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 153
42. vuosikerta
19. kesäkuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä toukokuuta 1999, järjestelyistä Euroopan unionin ja Länsi-Euroopan unionin välistä lujitettua yhteistyötä varten 1
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklassa tehdyn pöytäkirjan mukaiset järjestelyt Euroopan unionin ja Länsi-Euroopan unionin välistä lujitettua yhteistyötä varten 2
I Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1276/1999, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 28
Komission asetus (EY) N:o 1277/1999, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999, naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 1627/89 muuttamisesta 30
Komission asetus (EY) N:o 1278/1999, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999, Kanariansaarten muna- ja siipikarjaliha-alan tuotteiden hankintataseen ja hankintatuen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 2–4 artiklassa säädetyn järjestelmän mukaisesti 32
Komission asetus (EY) N:o 1279/1999, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999, Azorien ja Madeiran muna- ja siipikarjanliha-alan tuotteiden hankintataseen vahvistamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 1726/92 muuttamisesta 35
*Komission asetus (EY) N:o 1280/1999, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999, kuitupellavan ja hampun tukea koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1164/89 muuttamisesta 37
*Komission asetus (EY) N:o 1281/1999, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999, viinirypälemehun ja rypäleen puristemehun tulohintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 38
*Komission asetus (EY) N:o 1282/1999, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999, jalostusteollisuudelle ajanjaksolla 1 päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta 1998 toimitettuja tonnikaloja koskevan tasaushyvityksen myöntämisestä tuottajaorganisaatioille 40
*Komission asetus (EY) N:o 1283/1999, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999, kuitupellavan ja hampun tukea koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1164/89 muuttamisesta 43
Komission asetus (EY) N:o 1284/1999, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2566/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 44
*Komission asetus (EY) N:o 1285/1999, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin olevien eräiden maitotuotteiden tuontitodistuksista 45
*Komission asetus (EY) N:o 1286/1999, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999, asetuksessa (EY) N:o 951/1999 tarkoitetulla toisella tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 46
*Komission asetus (EY) N:o 1287/1999, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999, asetuksessa (EY) N:o 1123/1999 tarkoitetulla tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 48
*Komission asetus (EY) N:o 1288/1999, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999, asetuksessa (EY) N:o 1096/1999 tarkoitetulla tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 50
*Komission asetus (EY) N:o 1289/1999, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja vientiin tarkoitetun naudanlihan myynnistä tarjouskilpailumenettelyllä 52
Komission asetus (EY) N:o 1290/1999, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2564/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 57
Komission asetus (EY) N:o 1291/1999, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2565/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 58
Komission asetus (EY) N:o 1292/1999, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 770/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 59
*Komission asetus (EY) N:o 1293/1999, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999, banaanien tuontitodistusten antamisesta tariffikiintiöiden mukaisesti sekä perinteisille AKT-banaaneille vuoden 1999 kolmanneksi vuosineljännekseksi, ja uusien hakemusten jättämisestä 60
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1294/1999, annettu 15 päivänä kesäkuuta 1999, Jugoslavian liittotasavaltaan liittyvien varojen jäädyttämisestä ja sijoitusten kieltämisestä sekä asetusten (EY) N:o 1295/98 ja (EY) N:o 1607/98 kumoamisesta 63
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top