EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:148:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 148, 15. kesäkuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 148
42. vuosikerta
15. kesäkuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1215/1999, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1999, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin annetun asetuksen N:o 19/65/ETY muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1216/1999, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1999, asetuksen N:o 17, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan ensimmäinen täytäntöönpanoasetus, muuttamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 1217/1999, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 7
*Komission asetus (EY) N:o 1218/1999, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1999, yhdistettyyn nimikkeistöön kuuluvien tiettyjen tavaroiden luokittelusta 9
Komission asetus (EY) N:o 1219/1999, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1999, valkoisen sokerin toimittamisesta elintarvikeapuna 14
Komission asetus (EY) N:o 1220/1999, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1999, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna 17
*Komission asetus (EY) N:o 1221/1999, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1999, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja yhteisössä jalostettavaksi tarkoitetun naudanlihan myynnistä tarjouskilpailumenettelyllä ja asetuksen (EY) N:o 383/1999 kumoamisesta 21
*Komission asetus (EY) N:o 1222/1999, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1999, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja vientiin tarkoitetun naudanlihan määräaikaisesta myynnistä tarjouskilpailumenettelyllä ja asetuksen (EY) N:o 951/1999 kumoamisesta 27
Komission asetus (EY) N:o 1223/1999, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1999, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 31
Komission asetus (EY) N:o 1224/1999, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1999, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 33
*Komission direktiivi 1999/57/EY, annettu 7 päivänä kesäkuuta 1999, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajan istuimesta annetun neuvoston direktiivin 78/764/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseenETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 35
*Komission direktiivi 1999/58/EY, annettu 7 päivänä kesäkuuta 1999, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kytkentälaitteista ja peruutuksesta annetun neuvoston direktiivin 79/533/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseenETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 37

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
1999/391/EC
*Komission päätös, tehty 31 päivänä toukokuuta 1999, ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annettuun neuvoston direktiiviin 96/61/EY (IPPC-direktiivi) liittyvästä kyselystäETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1395) (1) 39
1999/392/EC
*Komission päätös, tehty 31 päivänä toukokuuta 1999, yksityiskohtaista tutkimusta varten annettujen asiakirjojen täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä ZA 1296 (mesotrioni), jodosulfuroni-metyyli-natriumin (AEF 115008), siltiofaamin (MON 65500) ja Gliocladium catenulatumin mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen IETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1400) (1) 44
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top