EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:142:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 142, 05. kesäkuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 142
42. vuosikerta
5. kesäkuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Yhteinen kanta 27 päivältä toukokuuta 1999, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan perusteella tietoverkkorikollisuutta koskevaa yleissopimusehdotusta käsittelevistä, Euroopan neuvostossa käytävistä neuvotteluista 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1174/1999, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3
Komission asetus (EY) N:o 1175/1999, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2565/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 5
Komission asetus (EY) N:o 1176/1999, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2564/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 6
Komission asetus (EY) N:o 1177/1999, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 770/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 7
Komission asetus (EY) N:o 1178/1999, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1999, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2566/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 8
Komission asetus (EY) N:o 1179/1999, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1999, 1 päivän heinäkuuta 1999 ja 30 päivän kesäkuuta 2000 välisellä kaudella sovellettavien alennettujen maatalouden maksuosien ja lisätullien määrittämisestä, jotka sisältyvät tiettyjen neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 mainittujen tavaroiden yhteisöön suuntautuvaan tuontiin Euroopan unionin ja Israelin välisen väliaikaisen sopimuksen mukaisesti 9
*Komission direktiivi 1999/51/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1999, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (tinan, pentakloorifenolin ja kadmiumin) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY liitteen I mukauttamisesta tekniikan kehitykseen viidennen kerranETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 22
*Komission direktiivi 1999/52/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1999, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/96/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseenETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 26
*Komission direktiivi 1999/53/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1999, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY liitteen III muuttamisesta 29
*Komission direktiivi 1999/54/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1999, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 66/402/ETY muuttamisesta 30

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
1999/365/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 1998, Itävallan suunnittelemasta tuesta LiftgmbH:lleETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3212) (1) 32
1999/366/EC
*Komission päätös, tehty 4 päivänä kesäkuuta 1999, Egyptistä ja Puolasta peräisin olevan ferropiin tuontia koskevan polkumyyntimenettelyn päättämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1466) 36
1999/367/EC
*Komission päätös, tehty 4 päivänä kesäkuuta 1999, neuvoa-antavan energiakomitean jäsenten seuraajien nimeämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1462) 45
1999/368/EC
*Komission päätös, tehty 4 päivänä kesäkuuta 1999, nautaeläimistä ja sioista peräisin olevia ihmisravinnoksi tai eläinten rehuksi tarkoitettuja dioksiinin saastuttamia tuotteita koskevista suojatoimenpiteistäETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1538) (1) 46

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1134/1999, annettu 28 päivänä toukokuuta 1999, leipävehnän ja leipärukiin toimittamisesta Venäjälle (EYVL L 135, 29.5.1999) 48
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top