EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:141:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 141, 04. kesäkuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 141
42. vuosikerta
4. kesäkuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston päätös, tehty 31 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2 artiklan perusteella määritellyn, Kaakkois-Euroopan vakauden ja hyvien naapuruussuhteiden kehittämisprosessia koskevan neuvoston yhteisen kannan 98/633/YUTP täytäntöönpanosta 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1166/1999, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 2
*Komission asetus (EY) N:o 1167/1999, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1999, avokadojen kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 831/97 muuttamisesta 4
*Komission asetus (EY) N:o 1168/1999, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1999, luumujen kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista 5
Komission asetus (EY) N:o 1169/1999, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1999, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 1170/1999, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1999, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 1171/1999, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1999, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 1172/1999, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1999, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 1173/1999, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1999, sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen valuuttakurssin vahvistamisesta toukokuuksi 1999 18
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/34/EY, annettu 10 päivänä toukokuuta 1999, tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 85/374/ETY muuttamisesta 20

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
1999/362/EC
Komission päätös, tehty 19 päivänä toukokuuta 1999, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1322) 22
1999/363/EC
*Komission päätös, tehty 3 päivänä kesäkuuta 1999, eräisiin ihmisravinnoksi tai eläinten rehuksi tarkoitettuihin dioksiinin saastuttamiin eläintuotteisiin liittyvistä suojatoimenpiteistäETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1500) (1) 24

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 26/1999, annettu 21 päivänä joulukuuta 1998, Liettuan, Latvian ja Viron kanssa tehtyihin Eurooppa-sopimuksiin liittyvistä yksipuolisista siirtymätoimenpiteistä tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden osalta (EYVL L 5, 9.1.1999) 27
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 27/1999, annettu 21 päivänä joulukuuta 1998, Puolan, Unkarin, Slovakian, Tsˇekin, Romanian ja Bulgarian kanssa tehtyihin kaupan suosituimmuusjärjestelyihin liittyvistä yksipuolisista siirtymätoimenpiteistä tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden osalta (EYVL L 5, 9.1.1999) 27
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top