Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:139:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 139, 02. kesäkuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 139
42. vuosikerta
2. kesäkuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1149/1999, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 2728/94 muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 1150/1999, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3
*Komission asetus (EY) N:o 1151/1999, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1999, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja yhteisössä jalostettavaksi tarkoitetun naudanlihan myynnistä ennakolta kiinteästi vahvistettuun hintaan ja asetuksen (EY) N:o 515/1999 kumoamisesta 5
*Komission asetus (EY) N:o 1152/1999, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1999, sitruunoiden interventiokynnyksen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1999/2000 14
Komission asetus (EY) N:o 1153/1999, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 1666/98 muuttamisesta ja Itävallan interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 305229 tonniin 16
Komission asetus (EY) N:o 1154/1999, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1999, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 18
Komission asetus (EY) N:o 1155/1999, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1999, Israelista peräisin olevien pienikukkaisten ruusujen tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta 20
Komission asetus (EY) N:o 1156/1999, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1999, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 22
Komission asetus (EY) N:o 1157/1999, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1999, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 24
*Komission direktiivi 1999/46/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1999, lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa, ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta annetun neuvoston direktiivin 93/16/ETY muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 25
*Neuvoston direktiivi 1999/49/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, yhteistä arvonlisäverojärjestelmää koskevan direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta yleisen verokannan tason osalta 27
*Komission direktiivi 1999/50/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista annetun direktiivin 91/321/ETY muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 29

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
1999/356/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä toukokuuta 1999, Egyptistä peräisin olevien tai sieltä tuotavien maapähkinöiden ja tiettyjen niistä valmistettujen tuotteiden tuonnin väliaikaisesta keskeyttämisestä (Rev. 1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1382) (1) 32

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 900/1999, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, Jugoslavian liittotasavaltaa koskevasta öljyn ja tiettyjen öljytuotteiden myynti- ja toimituskiellosta (EYVL L 114, 1.5.1999) 34
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top