Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:127:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 127, 21. toukokuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 127
42. vuosikerta
21. toukokuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1035/1999, annettu 11 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan unionista peräisin olevien tavaroiden ja rajat ylittävien palveluiden Japanin markkinoille pääsyn edistämiseksi tarkoitetun, erityisiä toimia ja toimenpiteitä käsittävän ohjelman täytäntöönpanosta komission toimesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1036/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 3508/92 muuttamisesta riisintuottajien korvausjärjestelmän mukaisten tukihakemusten jättämistä koskevien määräpäivien osalta 4
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1037/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, Kyproksesta peräisin olevan rypälemehun ja rypäletäysmehun tuontia koskevista erityistoimenpiteistä 5
Komission asetus (EY) N:o 1038/1999, annettu 20 päivänä toukokuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 6
Komission asetus (EY) N:o 1039/1999, annettu 20 päivänä toukokuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 2603/97 mukaisesti vuoden 1999 toukokuuta viiden ensimmäisen työpäivän kuluessa jätetyistä hakemuksista AKT-maista sekä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontitodistusten myöntämisestä 8
*Komission asetus (EY) N:o 1040/1999, annettu 20 päivänä toukokuuta 1999, Kiinasta peräisin olevien valkosipuleiden tuontiin sovellettavasta suojatoimenpiteestä 10
Komission asetus (EY) N:o 1041/1999, annettu 20 päivänä toukokuuta 1999, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 1042/1999, annettu 20 päivänä toukokuuta 1999, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 21
Komission asetus (EY) N:o 1043/1999, annettu 20 päivänä toukokuuta 1999, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1078/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 23
Komission asetus (EY) N:o 1044/1999, annettu 20 päivänä toukokuuta 1999, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1746/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 24
Komission asetus (EY) N:o 1045/1999, annettu 20 päivänä toukokuuta 1999, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1079/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 25
Komission asetus (EY) N:o 1046/1999, annettu 20 päivänä toukokuuta 1999, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2004/98 tarkoitetun tavallisen tarjouskilpailun osana 26
Komission asetus (EY) N:o 1047/1999, annettu 20 päivänä toukokuuta 1999, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 566/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 27
Komission asetus (EY) N:o 1048/1999, annettu 20 päivänä toukokuuta 1999, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 28

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
1999/336/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä toukokuuta 1999, väliaikaisista luetteloista kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot sallivat lihavalmisteiden tuonnin, tehdyn päätöksen 97/569/EY muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti(tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1352) (1) 30
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top