Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:107:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 107, 24. huhtikuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 107
42. vuosikerta
24. huhtikuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 844/1999, annettu 23 päivänä huhtikuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 845/1999, annettu 23 päivänä huhtikuuta 1999, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2566/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 3
Komission asetus (EY) N:o 846/1999, annettu 23 päivänä huhtikuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2565/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 4
Komission asetus (EY) N:o 847/1999, annettu 23 päivänä huhtikuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2564/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 5
Komission asetus (EY) N:o 848/1999, annettu 23 päivänä huhtikuuta 1999, asetuksessa (EY) N:o 1374/98 avattuihin tariffikiintiöihin kuuluville maitotuotteille huhtikuussa 1999 käyttöön otettujen tuontitodistusten hyväksyttävyydestä 6
*Komission asetus (EY) N:o 849/1999, annettu 23 päivänä huhtikuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 1760/98 muuttamisesta ja Ranskan interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 1 938 000 tonniin 8
Komission asetus (EY) N:o 850/1999, annettu 23 päivänä huhtikuuta 1999, määrättyyn järjestelmään liittyvien huhtikuussa 1999 jätettyjen tiettyjä siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 509/97 mukaisesti 10
Komission asetus (EY) N:o 851/1999, annettu 23 päivänä huhtikuuta 1999, huhtikuussa 1999 jätettyjen tiettyjä siipikarjanlihasta peräisin olevia tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti 12
Komission asetus (EY) N:o 852/1999, annettu 23 päivänä huhtikuuta 1999, määrättyyn järjestelmään liittyvien huhtikuussa 1999 jätettyjen tiettyjä muna-alan ja siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 1474/95 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 mukaisesti 14
Komission asetus (EY) N:o 853/1999, annettu 23 päivänä huhtikuuta 1999, yhteisön sekä Puolan, Unkarin, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Romanian ja Bulgarian välisissä väliaikaisissa sopimuksissa määrättyyn järjestelmään liittyvien huhtikuussa 1999 jätettyjen tiettyjä siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 16
Komission asetus (EY) N:o 854/1999, annettu 23 päivänä huhtikuuta 1999, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 855/1999, annettu 23 päivänä huhtikuuta 1999, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 19

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
1999/268/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä tammikuuta 1999, tasaussuorituslain mukaisesta maa-alueiden hankkimisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 42) 21
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top