EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:096:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 96, 10. huhtikuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 96
42. vuosikerta
10. huhtikuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI SŽHaŽHadŽHokset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 745/1999, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1999, tiettyjä kalastustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 1
Komission asetus (EY) N:o 746/1999, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5
Komission asetus (EY) N:o 747/1999, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1999, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 7
Komission asetus (EY) N:o 748/1999, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2564/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 8
Komission asetus (EY) N:o 749/1999, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2565/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 9
Komission asetus (EY) N:o 750/1999, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1999, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2566/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 10
*Komission asetus (EY) N:o 751/1999, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1999, maito- ja maitotuotealan lisämaksusta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3950/92 3 artiklassa vahvistettujen kokonaismäärien mukauttamisesta 11

II SŽHaŽHadŽHokset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
1999/247/EC
*Assosiaationeuvoston päätös N:o 1/1999, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Slovenian tasavallan välinen assosiaatio, tehty 22 päivänä helmikuuta 1999, assosiaationeuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta 13
1999/248/EC, ECSC, EURATOM
*Assosiaationeuvoston päätös N:o 1/1999,Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välinen assosiaatio, tehty 26 päivänä helmikuuta 1999, Romanian osallistumista yhteisön energiatehokkuutta koskevaan SAVE II -ohjelmaan koskevista ehdoista ja edellytyksistä) 19
1999/249/EC, ECSC, EURATOM
*Assosiaationeuvoston päätös N:o 2/1999,Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välinen assosiaatio, tehty 16 päivänä maaliskuuta 1999, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen 64 artiklan 1 kohdan i ja ii alakohdan sekä 2 kohdan ja saman sopimuksen EHTY-tuotteista tehdyssä pöytäkirjassa n:o 2 olevan 9 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 alakohdan sekä 2 kohdan soveltamista koskevista säännöistä 22
Komissio
1999/250/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 1998, Italian laissa n:o 49/85 osuustoiminnallisten yritysten hyväksi säädetyistä tukitoimista (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2857) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 26
1999/251/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä maaliskuuta 1999, asetuksessa (EY) N:o 950/97 tarkoitetun luettelon epäsuotuisista alueista muuttamisesta Irlannin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 709) 29
1999/252/EC
*Komission päätös, tehty 26 päivänä maaliskuuta 1999, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnissa tehdyn päätöksen 93/197/ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 754)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 31
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top