Help Print this page 

Document L:1999:085:TOC

Title and reference
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 85, 29. maaliskuuta 1999

Display all documents published in this Official Journal
Text
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 85
42. vuosikerta
29. maaliskuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

I Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston direktiivi 1999/13/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1999, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 1
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.
Top