EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:056:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 56, 04. maaliskuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 56
42. vuosikerta
4. maaliskuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 460/1999, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 461/1999, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1999, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 3
Komission asetus (EY) N:o 462/1999, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1999, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 463/1999, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1999, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1574/98 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 29. osittaista tarjouskilpailua varten 7
*Komission asetus (EY) N:o 464/1999, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1999, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kuivattujen luumujen tukijärjestelmän osalta 8
Komission asetus (EY) N:o 465/1999, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1999, Espanjan interventioelimen hallussaan pitämän ja Portugalissa jalostettavaksi tarkoitetun 20 200 ohratonnin myynnistä 15
Komission asetus (EY) N:o 466/1999, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 301/1999 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallussaan pitämän leipävehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 330 271 tonniin 17
*Komission asetus (EY) N:o 467/1999, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1999, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja jauhetun lihan tuottamiseen tarkoitetun naudanlihan myynnistä tarjouskilpailumenettelyllä 19
Komission asetus (EY) N:o 468/1999, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 1667/98 muuttamisesta ja Ruotsin interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 367 341 tonniin 24
Komission asetus (EY) N:o 469/1999, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1999, asetuksessa (EY) N:o 359/1999 tarkoitetulla tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 26
Komission asetus (EY) N:o 470/1999, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1999, asetuksessa (EY) N:o 358/1999 tarkoitetulla tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 28
Komission asetus (EY) N:o 471/1999, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1999, asetuksessa (EY) N:o 384/1999 tarkoitetulla tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 30
Komission asetus (EY) N:o 472/1999, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1999, oliiviöljyn enimmäisvientitukien vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 2269/98 avatun pysyvän tarjouskilpailun osana toteutettua seitsemättä osittaista tarjouskilpailua varten 33
Komission asetus (EY) N:o 473/1999, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1999, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 35
Komission asetus (EY) N:o 474/1999, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1999, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan ja tuen ennakon määrän vahvistamisesta 38
*Komission asetus (EY) N:o 475/1999, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1999, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 40
*Komission direktiivi 1999/9/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1999, neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien astianpesukoneiden energiankulutuksen merkinnän osalta ja komission direktiivin 97/17/EY muuttamisesta (1) 46

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
1999/177/EC
*Komission päätös, tehty 8 päivänä helmikuuta 1999, edellytyksistä, joilla muovisille laatikoille ja kuormalavoille voidaan myöntää pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/62/EY säädettyjä raskasmetallien pitoisuustasoja koskeva poikkeus (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 246) (1) 47
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top