Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:018:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 18, 23. tammikuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 18
42. vuosikerta
23. tammikuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä tammikuuta 1999, kaksikäyttötuotteiden viennin valvontaa koskevasta yhteisestä toiminnasta, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.3 artiklan perusteella, tehdyn päätöksen 94/942/YUTP muuttamisesta 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 149/1999, annettu 19 päivänä tammikuuta 1999, tiettyjä yhteisön kalastusalueita ja kalakantoja koskevasta pyyntiponnistusten hallintojärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 2027/95 muuttamisesta 3
*Neuvoston asetus (EY) N:o 150/1999, annettu 19 päivänä tammikuuta 1999, oliiviöljyalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2262/84 muuttamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 151/1999, annettu 22 päivänä tammikuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 8
*Komission asetus (EY) N:o 152/1999, annettu 22 päivänä tammikuuta 1999, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien nahasta valmistettujen käsilaukkujen maahantuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1567/97 liittyvän ”uutta viejää” koskevan tarkastelun vireillepanosta, tullin peruuttamisesta viiden vientiä harjoittavan tuottajan tuonnin osalta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta 10
*Komission asetus (EY) N:o 153/1999, annettu 22 päivänä tammikuuta 1999, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän naudanlihan myynnistä ennakolta vahvistettuun hintaan annetun asetuksen (EY) N:o 1683/98 muuttamisesta 13
*Komission asetus (EY) N:o 154/1999, annettu 22 päivänä tammikuuta 1999, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja yhteisössä jalostettavaksi tarkoitetun naudanlihan myynnistä ennakolta kiinteästi vahvistettuun hintaan annetun asetuksen (EY) N:o 2759/98 muuttamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 155/1999, annettu 22 päivänä tammikuuta 1999, kokonaan hiotun riisin toimittamisesta yhteisössä sijaitsevaan satamaan Venäjälle suuntautuvaa jatkotoimitusta varten 19
Komission asetus (EY) N:o 156/1999, annettu 22 päivänä tammikuuta 1999, kokonaan hiotun riisin kuljettamisesta Venäjälle 24
Komission asetus (EY) N:o 157/1999, annettu 22 päivänä tammikuuta 1999, rasvattoman maitojauheen toimittamisesta Venäjälle 28
Komission asetus (EY) N:o 158/1999, annettu 22 päivänä tammikuuta 1999, naudanlihan toimittamisesta Venäjälle 33
Komission asetus (EY) N:o 159/1999, annettu 22 päivänä tammikuuta 1999, leipävehnän ja leipärukiin toimittamisesta Venäjälle 42
Komission asetus (EY) N:o 160/1999, annettu 22 päivänä tammikuuta 1999, asetuksessa (EY) N:o 2566/98 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää pitkäjyväistä kokonaan hiottua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista 52
Komission asetus (EY) N:o 161/1999, annettu 22 päivänä tammikuuta 1999, asetuksessa (EY) N:o 2563/98 tarkoitetun Réunioniin toimitettavaa pitkäjyväistä esikuorittua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätettyjen tarjousten osalta 53
Komission asetus (EY) N:o 162/1999, annettu 22 päivänä tammikuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2565/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 54
Komission asetus (EY) N:o 163/1999, annettu 22 päivänä tammikuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2564/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 55
Komission asetus (EY) N:o 164/1999, annettu 22 päivänä tammikuuta 1999, A2-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 56
Komission asetus (EY) N:o 165/1999, annettu 22 päivänä tammikuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 2603/97 mukaisesti vuoden 1999 tammikuuta viiden ensimmäisen työpäivän kuluessa jätetyistä hakemuksista AKT-maista sekä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontitodistusten myöntämisestä 58
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/97/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi lannoitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 76/116/ETY muuttamisesta kadmiumia sisältävien lannoitteiden markkinoille saattamisen osalta Itävallassa, Suomessa ja Ruotsissa 60

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
99/55/EC
*Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1998, tiettyjen Japanista, Koreasta, Malesiasta, Kiinan kansantasavallasta ja Taiwanista peräisin olevien moottoriajoneuvoissa käytettävien optisten laserlukulaitteiden ja niiden pääasiallisten osien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 4329) 62
99/56/EC
*Komission päätös, tehty 8 päivänä tammikuuta 1999, päätöksen 93/24/ETY muuttamisesta sekä Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista taudista vapaille Ranskan alueille tarkoitettujen sikojen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 4543) (1) 66

Oikaisuja
Oikaistaan komission päätös 98/536/EY, tehty 3 päivänä syyskuuta 1998 jäämiä tutkivien kansallisten vertailulaboratorioiden luettelosta (EYVL L 251, 11.9.1998) 68
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top