Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:349:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 349, 24. joulukuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 349
41. vuosikerta
24. joulukuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2799/98, annettu 15 päivänä joulukuuta 1998, maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2800/98, annettu 15 päivänä joulukuuta 1998, siirtymätoimenpiteistä euron käyttöönottamiseksi yhteisessä maatalouspolitiikassa 8
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2801/98, annettu 14 päivänä joulukuuta 1998, tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien osalta vuodeksi 1998 vahvistettavista suurimmista sallituista saaliista ja niiden pyyntiä koskevista tietyistä edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 45/98 muuttamisesta 10
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2802/98, annettu 17 päivänä joulukuuta 1998, maataloustuotteiden toimittamista Venäjän federaatiolle koskevasta ohjelmasta 12
Komission asetus (EY) N:o 2803/98, annettu 23 päivänä joulukuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 15
Komission asetus (EY) N:o 2804/98, annettu 23 päivänä joulukuuta 1998, asetuksen (EY) N:o 1760/98 muuttamisesta ja Ranskan interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 1 700 000 tonniin 17
Komission asetus (EY) N:o 2805/98, annettu 23 päivänä joulukuuta 1998, viininvalmistuksesta peräisin olevien alkoholien myynnistä vientiin yksittäisillä tarjouskilpailuilla 19
*Komission asetus (EY) N:o 2806/98, annettu 23 päivänä joulukuuta 1998, banaanien tuontitodistusten antamisesta tariffikiintiöiden mukaisesti perinteisten AKT-banaanien osalta vuoden 1999 ensimmäiseksi vuosineljännekseksi sekä uusien hakemusten jättämisestä (1) 32
*Komission asetus (EY) N:o 2807/98, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tomaattijalosteiden kiintiöjärjestelmän osalta annetun asetuksen (EY) N:o 661/97 muuttamisesta 34
*Komission asetus (EY) N:o 2808/98, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, maatalouden euromääräisen valuuttajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maatalousalalla 36
*Komission asetus (EY) N:o 2809/98, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettavasta järjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1706/98 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alalla 41
*Komission asetus (EY) N:o 2810/98, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, ennen 1 päivää tammikuuta 1999 ennalta vahvistettuja maatalouden muuntokursseja koskevista siirtymätoimenpiteistä 44
*Komission asetus (EY) N:o 2811/98, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, appelsiineista markkinointivuonna 1997/98 maksettavan lopullisen tuen vahvistamisesta 46
*Komission asetus (EY) N:o 2812/98, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (ETY) N:o 2456/93 poikkeamisesta ja sen muuttamisesta julkisen intervention osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2304/98 muuttamisesta 47
*Komission asetus (EY) N:o 2813/98, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, euron käyttöönottamiseksi yhteisessä maatalouspolitiikassa annettujen siirtymätoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 48
*Komission asetus (EY) N:o 2814/98, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, kuitupellavan ja hampun tukea koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1164/89 muuttamisesta 50
*Komission asetus (EY) N:o 2815/98, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista 56
Komission asetus (EY) N:o 2816/98, annettu 23 päivänä joulukuuta 1998, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 59
Komission asetus (EY) N:o 2817/98, annettu 23 päivänä joulukuuta 1998, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 62

Hakemiston käyttäjälle s3
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top