EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:345:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 345, 19. joulukuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 345
41. vuosikerta
19. joulukuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Yhteinen kanta 14 päivältä joulukuuta 1998, jonka neuvosto on määritellyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2 artiklan perusteella riippumattomia tiedotusvälineitä vastaan Jugoslavian liittotasavallassa toimivia henkilöitä koskevista rajoittavista toimenpiteistä 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2743/98, annettu 14 päivänä joulukuuta 1998, Euroopan lääkearviointiviraston maksullisista palveluista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 muuttamisesta 3
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2744/98, annettu 14 päivänä joulukuuta 1998, neuvoston asetuksen (EY) N:o 355/94 muuttamisesta ja Saksaan ja Itävaltaan sovellettavan väliaikaisen poikkeustoimenpiteen voimassaolon jatkamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 2745/98, annettu 18 päivänä joulukuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 11
Komission asetus (EY) N:o 2746/98, annettu 18 päivänä joulukuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 2563/98 tarkoitetun Réunioniin toimitettavaa pitkäjyväistä esikuorittua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätettyjen tarjousten osalta 13
Komission asetus (EY) N:o 2747/98, annettu 18 päivänä joulukuuta 1998, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2564/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 14
Komission asetus (EY) N:o 2748/98, annettu 18 päivänä joulukuuta 1998, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2565/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 15
Komission asetus (EY) N:o 2749/98, annettu 18 päivänä joulukuuta 1998, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2566/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 16
Komission asetus (EY) N:o 2750/98, annettu 18 päivänä joulukuuta 1998, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 2751/98, annettu 18 päivänä joulukuuta 1998, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Ranskan merentakaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92 muuttamisesta 19
Komission asetus (EY) N:o 2752/98, annettu 18 päivänä joulukuuta 1998, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta 21
Komission asetus (EY) N:o 2753/98, annettu 18 päivänä joulukuuta 1998, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 23
*Komission asetus (EY) N:o 2754/98, annettu 18 päivänä joulukuuta 1998, Ranskan merentakaisten departementtien siemenperunan hankintaa koskevien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1772/96 muuttamisesta 25
*Komission asetus (EY) N:o 2755/98, annettu 18 päivänä joulukuuta 1998, Ranskan merentakaisten departementtien lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteita koskevan erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuonna 1999 27
*Komission asetus (EY) N:o 2756/98, annettu 18 päivänä joulukuuta 1998, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 ja 0204 kuuluville lampaille, vuohille, lampaanlihalle ja vuohenlihalle vuodeksi 1999 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2467/98 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin ja viennin osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1439/95 poikkeamisesta 31
*Komission asetus (EY) N:o 2757/98, annettu 18 päivänä joulukuuta 1998, Azorien ja Madeiran lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteita koskevan erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuonna 1999 36
Komission asetus (EY) N:o 2758/98, annettu 18 päivänä joulukuuta 1998, asetuksen (EY) N:o 1667/98 muuttamisesta ja Ruotsin interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 333 224 tonniin 39
*Komission asetus (EY) N:o 2759/98, annettu 18 päivänä joulukuuta 1998, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja yhteisössä jalostettavaksi tarkoitetun naudanlihan myynnistä ennakolta kiinteästi vahvistettuun hintaan ja asetuksen (EY) N:o 2144/98 kumoamisesta 41
*Komission asetus (EY) N:o 2760/98, annettu 18 päivänä joulukuuta 1998, Phare-ohjelman yhteydessä täytäntöönpantavasta rajatylittävän yhteistyön ohjelmasta 49
*Komission asetus (EY) N:o 2761/98, annettu 18 päivänä joulukuuta 1998, GATT:iin sidotun yhteisön tariffikiintiön lisäämisestä Kanadasta tulevan sanomalehtipaperin osalta (1998) 53

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
98/726/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä marraskuuta 1998, neuvoa-antavasta kalatalouskomiteasta tehtyyn päätökseen 71/128/ETY liittyvästä poikkeussäännöksestä (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3591) 54
98/727/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä joulukuuta 1998, tiettyjen jäsenvaltioiden vuodeksi 1998 vahvistamien yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavien valvonta- ja tarkastusjärjestelmien täytäntöönpanosta aiheutuvien kulujen hyväksyttävyydestä tehdyn komission päätöksen 98/439/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3938) 55

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1401/98, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, GATTiin sidottujen yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hoidosta tiettyjen maatalous-, teollisuus- ja kalataloustuotteiden osalta sekä mainittujen kiintiöiden muuttamista tai mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1808/95 ja asetuksen (EY) N:o 764/96 muuttamisesta (EYVL L 188, 2.7.1998) 56
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top