EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:333:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 333, 09. joulukuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 333
41. vuosikerta
9. joulukuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Yhteinen toiminta 3 päivältä joulukuuta 1998, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella, rahanpesusta, rikoksentekovälineiden ja rikoksen tuottaman hyödyn tunnistamisesta, jäljittämisestä, jäädyttämisestä, takavarikosta ja menetetyksi tuomitsemisesta 1
*Yhteinen toiminta 3 päivältä joulukuuta 1998, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella eurooppalaisen kuvantallennusjärjestelmän (FADO) perustamisesta 4
*Neuvoston päätös, tehty 3 päivänä joulukuuta 1998, yhtenäisen oleskeluluvan kaavan mukaisen lomakkeen täyttämistä koskevista yhteisistä säännöistä 8
I Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2630/98, annettu 8 päivänä joulukuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 17
*Komission asetus (EY) N:o 2631/98, annettu 8 päivänä joulukuuta 1998, tuonnin tariffikiintiöiden ja perinteisten AKT-banaanien määrän osalta uusille toimijoille myönnettävien vuosittaisten määrien päättämisestä vuodeksi 1999 19
*Komission asetus (EY) N:o 2632/98, annettu 8 päivänä joulukuuta 1998, tariffikiintiöiden ja perinteisten AKT-banaanien osalta kunkin toimijan alustavaan viitemäärään sovellettavan yhtenäisen mukautuskertoimen vahvistamisesta vuodeksi 1999 21
*Komission asetus (EY) N:o 2633/98, annettu 8 päivänä joulukuuta 1998, hunajan tuotannon ja kaupan pitämisen kehittämiseksi yhteisössä tarkoitettujen toimien soveltamista koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/97 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 2300/97 muuttamisesta 23
Komission asetus (EY) N:o 2634/98, annettu 8 päivänä joulukuuta 1998, sianliha-alan vientitukien vahvistamisesta 24
Komission asetus (EY) N:o 2635/98, annettu 8 päivänä joulukuuta 1998, Kiinasta peräisin olevaa valkosipulia koskevien tuontilupien antamisesta 26

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
98/702/EC
*Komission päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 1998, jäsenvaltioiden vuodeksi 1999 esittämien, zoonoosien torjuntaan tarkoitettujen tarkastusohjelmien hyväksymisestä ja yhteisön rahoitusosuuden vahvistamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3645/1) 27
98/703/EC
*Komission päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 1998, jäsenvaltioiden vuodeksi 1999 esittämien, eläintautien hävittämiseen tarkoitettujen ohjelmien hyväksymisestä ja yhteisön rahoitusosuuden vahvistamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3645/2) 29
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top