Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:313:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 313, 21. marraskuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 313
41. vuosikerta
21. marraskuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2508/98, annettu 20 päivänä marraskuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 2509/98, annettu 20 päivänä marraskuuta 1998, tiettyjen interventioelinten hallussa olevan ja Kanariansaarille toimitettavaksi tarkoitetun naudanlihan myynnistä asetuksessa (ETY) N:o 2539/84 määritetyn menettelyn mukaisesti ja asetuksen (EY) N:o 2310/98 kumoamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 2510/98, annettu 20 päivänä marraskuuta 1998, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän naudanlihan myynnistä ennakolta vahvistettuun hintaan annetun asetuksen (EY) N:o 1683/98 muuttamisesta 9
*Komission asetus (EY) N:o 2511/98, annettu 20 päivänä marraskuuta 1998, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja yhteisössä jalostettavaksi tarkoitetun naudanlihan myynnistä ennakolta kiinteästi vahvistettuun hintaan annetun asetuksen (EY) N:o 2144/98 muuttamisesta 12
*Komission asetus (EY) N:o 2512/98, annettu 20 päivänä marraskuuta 1998, maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukia varten annetun asetuksen (ETY) N:o 3846/87 muuttamisesta 15
*Komission asetus (EY) N:o 2513/98, annettu 20 päivänä marraskuuta 1998, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 tietyistä yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä, vientitukien myöntämisestä ja häiriötilanteessa toteutettavista toimenpiteistä vilja-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1501/95 muuttamisesta 16

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
98/654/EC
*Assosiaationeuvoston päätös N:o 2/98, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välinen assosiaatio, tehty 27 päivänä lokakuuta 1998, Latvian osallistumista yhteisön koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjelmiin sekä nuoriso-ohjelmiin koskevista ehdoista ja edellytyksistä 17
98/655/EC
*Assosiaationeuvoston päätös N:o 3/98, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Liettuan tasavallan välinen assosiaatio, tehty 3 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan yhteisön, Euroopan atomienergiayhteisön sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Liettuan tasavallan vapaakauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan sopimuksen nojalla tehtyyn sekakomitean päätökseen N:o 1/97 sisältyvien muutosten hyväksymisestä Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjaan N:o 3 21
98/656/EC
*Assosiaationeuvoston päätös N:o 2/98, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tˇsekin tasavallan välinen assosiaatio, tehty 10 päivänä marraskuuta 1998, Tˇsekin tasavallan osallistumista yhteisön kulttuurialan ohjelmiin koskevista ehdoista ja edellytyksistä 22
Komissio
98/657/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä marraskuuta 1998, varainhoitovuodelle 1999 kirjattavien varojen jakamista jäsenvaltioille koskevan suunnitelman hyväksymisestä interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3485) 25

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2499/98, annettu 19 päivänä marraskuuta 1998, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta (EYVL L 311, 20.11.1998) 29
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top