Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:297:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 297, 06. marraskuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 297
41. vuosikerta
6. marraskuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan unionin osallistumisesta ydinalan viennin valvonnan avoimuuden lisäämiseen hyväksytyn yhteisen toiminnan 97/288/YUTP täytäntöönpanosta ydinalan viejämaiden ryhmän (NSG) toisen ydinalan viennin valvontaa käsittelevän seminaarin rahoittamiseksi 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2386/98, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien osalta vuodeksi 1998 vahvistettavista suurimmista sallituista saaliista ja niiden pyyntiä koskevista tietyistä edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 45/98 muuttamisesta 2
*Komission asetus (Euratom) N:o 2387/98, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, yhtenä sopimuspuolena toimivien Euroopan atomienergiayhteisön ja Euroopan yhteisön liittymisestä vuonna 1993 tehtyyn Kanadan, Ruotsin, Ukrainan ja Amerikan yhdysvaltojen sopimukseen Ukrainan tiede- ja teknologiakeskuksen perustamisesta 4
*Komission asetus (EY) N:o 2388/98, annettu 4 päivänä marraskuuta 1998, jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten grönlanninpallaksen kalastuksen lopettamisesta 5
*Komission asetus (EY) N:o 2389/98, annettu 4 päivänä marraskuuta 1998, Belgian lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen lopettamisesta 6
*Komission asetus (EY) N:o 2390/98, annettu 5 päivänä marraskuuta 1998, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1706/98 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT) tai merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevien viljankorvikkeiden sekä viljasta ja riisistä valmistettujen tuotteiden tuontijärjestelmän osalta sekä asetuksen (ETY) N:o 2245/90 kumoamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 2391/98, annettu 5 päivänä marraskuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 11
Komission asetus (EY) N:o 2392/98, annettu 5 päivänä marraskuuta 1998, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1564/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 13
Komission asetus (EY) N:o 2393/98, annettu 5 päivänä marraskuuta 1998, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1079/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 14
Komission asetus (EY) N:o 2394/98, annettu 5 päivänä marraskuuta 1998, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2004/98 tarkoitetun tavallisen tarjouskilpailun osana 15
Komission asetus (EY) N:o 2395/98, annettu 5 päivänä marraskuuta 1998, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1078/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 16
Komission asetus (EY) N:o 2396/98, annettu 5 päivänä marraskuuta 1998, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1746/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 17
Komission asetus (EY) N:o 2397/98, annettu 5 päivänä marraskuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 2007/98 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 18
Komission asetus (EY) N:o 2398/98, annettu 5 päivänä marraskuuta 1998, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 19
Komission asetus (EY) N:o 2399/98, annettu 5 päivänä marraskuuta 1998, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 22
Komission asetus (EY) N:o 2400/98, annettu 5 päivänä marraskuuta 1998, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 24
Komission asetus (EY) N:o 2401/98, annettu 5 päivänä marraskuuta 1998, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 26
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top