Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:293:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 293, 31. lokakuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 293
41. vuosikerta
31. lokakuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2347/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 2348/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen vahvistamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 2349/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 4
Komission asetus (EY) N:o 2350/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 2351/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 2352/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 2353/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Ranskan merentakaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92 muuttamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 2354/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 2355/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 2356/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 19
Komission asetus (EY) N:o 2357/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, interventioon ostetun naudanlihan ensimmäisostohinnan ja määrien vahvistamisesta asetusten (ETY) N:o 1627/89 ja (EY) N:o 2294/98 mukaisten interventioita koskevien yleisten toimenpiteiden osana toteutettua 211. osittaista tarjouskilpailua varten 22
Komission asetus (EY) N:o 2358/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille 24
Komission asetus (EY) N:o 2359/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan 26
Komission asetus (EY) N:o 2360/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 28
Komission asetus (EY) N:o 2361/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavista tuen määristä 30
*Komission asetus (EY) N:o 2362/98, annettu 28 päivänä lokakuuta 1998, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanien tuontia yhteisöön koskevan järjestelmän osalta (1) 32
Komission asetus (EY) N:o 2363/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 191. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 46
Komission asetus (EY) N:o 2364/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 19. erityisessä tarjouskilpailussa 47
*Komission asetus (EY) N:o 2365/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1445/95 muuttamisesta 49
*Komission asetus (EY) N:o 2366/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinointivuosiksi 1998/1999-2000/2001 50
*Komission asetus (EY) N:o 2367/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, markkinointivuosiksi 1998/1999-2000/2001 säädetyn järjestelmän soveltamiseksi oliiviöljyalalla toteutettavista siirtymätoimenpiteistä 64
*Komission asetus (EY) N:o 2368/98, annettu 29 päivänä lokakuuta 1998, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen lopettamisesta 67
*Komission asetus (EY) N:o 2369/98, annettu 29 päivänä lokakuuta 1998, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen lopettamisesta 68
Komission asetus (EY) N:o 2370/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, maitotuotteiden toimittamisesta elintarvikeapuna 69
Komission asetus (EY) N:o 2371/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, maitotuotteiden toimittamisesta elintarvikeapuna annetun asetuksen (EY) N:o 2237/98 muuttamisesta 72
Komission asetus (EY) N:o 2372/98, annettu 30 päivänä lokakuuta 1998, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan ja tuen ennakon määrän vahvistamisesta 75
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*yhteinen kanta 30 päivältä lokakuuta 1998, jonka neuvosto on määritellyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2 artiklan perusteella Nigeriasta 77

Oikaisuja
Oikaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden L 288, 27. lokakuuta 1998, sisällysluettelo 79
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top