EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:287:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 287, 24. lokakuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 287
41. vuosikerta
24. lokakuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2292/98, annettu 23 päivänä lokakuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 2293/98, annettu 23 päivänä lokakuuta 1998, naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 1627/89 muuttamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 2294/98, annettu 23 päivänä lokakuuta 1998, interventiotoimenpiteiden aloittamisesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti 5
*Komission asetus (EY) N:o 2295/98, annettu 22 päivänä lokakuuta 1998, jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten seitin kalastuksen lopettamisesta 7
*Komission asetus (EY) N:o 2296/98, annettu 23 päivänä lokakuuta 1998, asetuksen (EY) N:o 28/97 muuttamisesta ja Ranskan merentakaisten departementtien jalostusteollisuuteen tarkoitettujen tiettyjen kasviöljyjen (oliiviöljyä lukuun ottamatta) arvioidun hankintataseen vahvistamisesta 8
*Komission asetus (EY) N:o 2297/98, annettu 23 päivänä lokakuuta 1998, tiettyihin Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tuotteisiin vuonna 1999 sovellettavista yhteisön määrällisistä kiintiöistä tuojille myönnettävistä määristä 10
Komission asetus (EY) N:o 2298/98, annettu 23 päivänä lokakuuta 1998, määrättyyn järjestelmään liittyvien lokakuussa 1998 jätettyjen tiettyjä muna-alan ja siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 1474/95 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 mukaisesti 14
Komission asetus (EY) N:o 2299/98, annettu 23 päivänä lokakuuta 1998, lokakuussa 1998 jätettyjen tiettyjä siipikarjanlihasta peräisin olevia tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti 16
Komission asetus (EY) N:o 2300/98, annettu 23 päivänä lokakuuta 1998, määrättyyn järjestelmään liittyvien lokakuussa 1998 jätettyjen tiettyjä siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 509/97 mukaisesti 18
Komission asetus (EY) N:o 2301/98, annettu 23 päivänä lokakuuta 1998, yhteisön sekä Puolan, Unkarin, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Romanian ja Bulgarian välisissä väliaikaisissa sopimuksissa määrättyyn järjestelmään liittyvien lokakuussa 1998 jätettyjen tiettyjä siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 20
Komission asetus (EY) N:o 2302/98, annettu 23 päivänä lokakuuta 1998, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan ja tuen ennakon määrän vahvistamisesta 23

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
98/598/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä lokakuuta 1998, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti aggregaattien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2923) (1) 25
98/599/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä lokakuuta 1998, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti kattojen nestemäisten vesieristyssarjojen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2924) (1) 30
98/600/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä lokakuuta 1998, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti itsekantavien, valoaläpäisevien kattosarjojen (paitsi lasipohjaiset sarjat) osalta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2926) (1) 35
98/601/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 1998, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti tienrakennustuotteiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2925) (1) 41

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2138/98, annettu 6 päivänä lokakuuta 1998, maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukia varten annetun asetuksen (ETY) N:o 3846/87 muuttamisesta (EYVL L 270, 7.10.1998) 45
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2238/98, annettu 16 päivänä lokakuuta 1998, valkoisen sokerin toimittamisesta elintarvikeapuna (EYVL L 281, 17.10.1998) 45
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top