Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:284:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 284, 22. lokakuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 284
41. vuosikerta
22. lokakuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2262/98, annettu 19 päivänä lokakuuta 1998, jalostettujen maataloustuotteiden tuontia Sveitsistä koskevien tiettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta Uruguayn kierroksen neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi maatalouden alalla 1
Komission asetus (EY) N:o 2263/98, annettu 20 päivänä lokakuuta 1998, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 soveltamisalaan kuuluvien Sveitsistä lähtöisin olevien tavaroiden yhteisöön tuontiin 1 päivästä heinäkuuta 1998 30 päivään kesäkuuta 1999 sovellettavien maksujen maatalousosien ja lisätullien vahvistamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 2264/98, annettu 21 päivänä lokakuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 16
Komission asetus (EY) N:o 2265/98, annettu 21 päivänä lokakuuta 1998, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 18
Komission asetus (EY) N:o 2266/98, annettu 21 päivänä lokakuuta 1998, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 20
Komission asetus (EY) N:o 2267/98, annettu 21 päivänä lokakuuta 1998, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1574/98 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 12. osittaista tarjouskilpailua varten 22
*Komission asetus (EY) N:o 2268/98, annettu 21 päivänä lokakuuta 1998, poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Espanjassa annetun asetuksen (EY) N:o 913/97 muuttamisesta seitsemännentoista kerran 23
*Komission asetus (EY) N:o 2269/98, annettu 21 päivänä lokakuuta 1998, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta oliiviöljyn vientitukien määrittämiseksi markkinointivuodeksi 1998/1999 25
Komission asetus (EY) N:o 2270/98, annettu 21 päivänä lokakuuta 1998, tuontitullien muuttamisesta riisialalla 30
Komission asetus (EY) N:o 2271/98, annettu 21 päivänä lokakuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädettyjä naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, lokakuussa 1998 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä Puolan tasavallan, Unkarin tasvallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian ja Romanian osalta 33

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
98/591/EC
*Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 1998, tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä 35
Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä 37
98/592/EC
*Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä lokakuuta 1998, täydentävän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle 45
98/593/EC
*Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Slovakian tasavallan välisen assosiaation Assosiaationeuvoston päätös N:o 2/98, tehty 9 päivänä lokakuuta 1998, Slovakian tasavallan osallistumista yhteisön energiatehokkuutta koskevaan SAVE II -ohjelmaan koskevista ehdoista ja edellytyksistä 47

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston päätös 98/319/EY, tehty 27 päivänä huhtikuuta 1998, neuvoston hallussa olevien luokiteltujen tietojen saamiseen oikeutettuja neuvoston pääsihteeristön virkamiehiä ja muuta henkilöstöä koskevasta lupamenettelystä (EYVL L 140, 12.5.1998) 50
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top