EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:281:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 281, 17. lokakuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 281
41. vuosikerta
17. lokakuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2231/98, annettu 16 päivänä lokakuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 2232/98, annettu 16 päivänä lokakuuta 1998, interventioon ostetun naudanlihan ensimmäisostohinnan ja määrien vahvistamisesta asetuksen (ETY) N:o 1627/89 mukaisten interventioita koskevien yleisten toimenpiteiden osana toteutettua 210. osittaista tarjouskilpailua varten 3
*Komission asetus (EY) N:o 2233/98, annettu 16 päivänä lokakuuta 1998, jäsenvaltioiden ja markkinointivuoden 1998 osalta arvioidun tulonmenetyksen sekä uuhta ja naaraspuolista vuohta kohden maksettavan palkkion arvioidun tason määrittämisestä sekä tämän palkkion toisen ennakkomaksun vahvistamisesta 4
*Komission asetus (EY) N:o 2234/98, annettu 16 päivänä lokakuuta 1998, painaviksi ruhoiksi lihotettavien karitsojen määritelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2814/90 muuttamisesta 6
*Komission asetus (EY) N:o 2235/98, annettu 16 päivänä lokakuuta 1998, lampaan ruhojen ja puoliruhojen ennalta vahvistetun yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä Suomessa, Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 8
*Komission asetus (EY) N:o 2236/98, annettu 16 päivänä lokakuuta 1998, jäsenvaltioiden toimittamista tiedoista ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettujen menojen kuukausittaisesta kirjanpidosta ja asetuksen (ETY) N:o 2776/88 kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 296/96 muuttamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 2237/98, annettu 16 päivänä lokakuuta 1998, maitotuotteiden toimittamisesta elintarvikeapuna 11
Komission asetus (EY) N:o 2238/98, annettu 16 päivänä lokakuuta 1998, valkoisen sokerin toimittamisesta elintarvikeapuna 14
Komission asetus (EY) N:o 2239/98, annettu 16 päivänä lokakuuta 1998, naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 2240/98, annettu 16 päivänä lokakuuta 1998, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 18. erityisessä tarjouskilpailussa 23
Komission asetus (EY) N:o 2241/98, annettu 16 päivänä lokakuuta 1998, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 190. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 25
Komission asetus (EY) N:o 2242/98, annettu 16 päivänä lokakuuta 1998, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 26
Komission asetus (EY) N:o 2243/98, annettu 16 päivänä lokakuuta 1998, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan ja tuen ennakon määrän vahvistamisesta 29
*Neuvoston direktiivi 98/80/EY, annettu 12 päivänä lokakuuta 1998, yhteisen arvonlisäverojärjestelmän täydentämisestä ja direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta - sijoituskultaa koskeva erityisjärjestelmä 31

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
98/581/EC, EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä lokakuuta 1998, talous- ja sosiaalikomitean jäsenen nimeämisestä 35
98/582/EC
*Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä lokakuuta 1998, maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta annetun neuvoston direktiivin 96/16/EY soveltamissäännöksistä tehdyn komission päätöksen 97/80/EY muuttamisesta 36
Komissio
98/583/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 1998, zoonoosien ehkäisemiseen tarkoitettujen, yhteisön rahoitukseen vuonna 1999 oikeutettujen tarkastusohjelmien luettelosta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3152/1) 39
98/584/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 1998, yhteisön rahoitukseen oikeutettujen eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmien luettelosta vuodeksi 1999 (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3152/2) 41
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top