EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:270:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 270, 07. lokakuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 270
41. vuosikerta
7. lokakuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2136/98, annettu 6 päivänä lokakuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 2137/98, annettu 5 päivänä lokakuuta 1998, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 2138/98, annettu 6 päivänä lokakuuta 1998, maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukia varten annetun asetuksen (ETY) N:o 3846/87 muuttamisesta 4
*Komission asetus (EY) N:o 2139/98, annettu 6 päivänä lokakuuta 1998, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn ”Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin” annetun komission asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä 7
*Komission asetus (EY) N:o 2140/98, annettu 6 päivänä lokakuuta 1998, tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yksityiskohtaisista täytäntöönpanosäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1014/90 muuttamisesta 9
*Komission asetus (EY) N:o 2141/98, annettu 6 päivänä lokakuuta 1998, poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Espanjassa annetun asetuksen (EY) N:o 913/97 muuttamisesta kuudennentoista kerran 10
Komission asetus (EY) N:o 2142/98, annettu 6 päivänä lokakuuta 1998, viininvalmistuksesta peräisin olevien alkoholien myynnistä vientiin yksittäisillä tarjouskilpailuilla 12
Komission asetus (EY) N:o 2143/98, annettu 6 päivänä lokakuuta 1998, viininvalmistuksesta peräisin olevien alkoholien myynnistä vientiin yksittäisillä tarjouskilpailuilla 21
*Komission asetus (EY) N:o 2144/98, annettu 6 päivänä lokakuuta 1998, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja yhteisössä jalostettavaksi tarkoitetun naudanlihan myynnistä ennakolta kiinteästi vahvistettuun hintaan ja asetuksen (EY) N:o 884/98 kumoamisesta 31
*Komission asetus (EY) N:o 2145/98, annettu 6 päivänä lokakuuta 1998, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja vientiin tarkoitetun naudanlihan myynnistä asetuksessa (ETY) N:o 2539/84 määritellyn menettelyn mukaisesti 39
Komission asetus (EY) N:o 2146/98, annettu 6 päivänä lokakuuta 1998, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan ja tuen ennakon määrän vahvistamisesta 46

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
98/560/EC
*Neuvoston suositus, annettu 24 päivänä syyskuuta 1998, Euroopan audiovisuaalisia ja tietopalveluja tuottavien yritysten kilpailukyvyn parantamisesta edistämällä kansallisia järjestelmiä, joiden tarkoituksena on saattaa ala-ikäisten ja ihmisarvon suojelu vertailukelpoiselle ja tehokkaalle tasolle 48
98/561/EC
*Neuvoston suositus, annettu 24 päivänä syyskuuta 1998, eurooppalaisesta yhteistyöstä korkeakouluopetuksen laadun arvioinnissa 56
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top