EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:268:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 268, 03. lokakuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 268
41. vuosikerta
3. lokakuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2119/98/EY, tehty 24 päivänä syyskuuta 1998, tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkoston perustamisesta yhteisöön 1
Komission lausuma 7
Komission asetus (EY) N:o 2120/98, annettu 2 päivänä lokakuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 8
*Komission asetus (EY) N:o 2121/98, annettu 2 päivänä lokakuuta 1998, neuvoston asetusten (ETY) N:o 684/92 ja (ETY) N:o 12/98 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöksistä linja-autoilla harjoitettavan henkilöliikenteen kuljetusasiakirjojen osalta (1) 10
*Komission asetus (EY) N:o 2122/98, annettu 2 päivänä lokakuuta 1998, tuotantomaksujen ja lisämaksun kertoimen laskemisen vahvistamisesta sokerialalla markkinointivuodeksi 1997/1998 27
*Komission päätös N:o 2123/98/EHTY, tehty 2 päivänä lokakuuta 1998, Ukrainasta tuotavia tiettyjä terästuotteita koskevien tiettyjen rajoitusten hallinnosta tehdyn päätöksen N:o 1401/97/EHTY liitteen IV muuttamisesta 29
*Komission päätös N:o 2124/98/EHTY, tehty 2 päivänä lokakuuta 1998, Venäjän federaatiosta tuotavia tiettyjä terästuotteita koskevien tiettyjen rajoitusten hallinnosta tehdyn päätöksen N:o 2136/97/EHTY liitteen IV muuttamisesta 31
Komission asetus (EY) N:o 2125/98, annettu 2 päivänä lokakuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 1324/98 tarkoitetulla neljännellä tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 33
Komission asetus (EY) N:o 2126/98, annettu 2 päivänä lokakuuta 1998, sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen maatalouden muuntokurssin vahvistamisesta syyskuuksi 1998 35
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/61/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 1998, direktiivin 97/33/EY muuttamisesta numeron siirrettävyyden ja operaattorin ennaltavalinnan osalta 37

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
98/559/EC
*Komission päätös, tehty 1 päivänä lokakuuta 1998, uusien jäsenten nimittämisestä ja nykyisten jäsenten nimittämisestä uudeksi toimikaudeksi komission päätöksellä 92/167/ETY perustettuun runkoverkkojen välisen sähkönsiirron asiantuntijoiden komiteaan (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2884) (1) 39
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top