Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:253:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 253, 15. syyskuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 253
41. vuosikerta
15. syyskuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY, EHTY, Euratom) N:o 1945/98, annettu 8 päivänä syyskuuta 1998, niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin 1 päivästä tammikuuta 1998 sovellettavista korjauskertoimista, joilla on asemapaikka kolmannessa maassa 1
Komission asetus (EY) N:o 1946/98, annettu 14 päivänä syyskuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 4
*Komission asetus (EY) N:o 1947/98, annettu 11 päivänä syyskuuta 1998, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten pohjankatkaravun kalastuksen lopettamisesta 6
*Komission asetus (EY) N:o 1948/98, annettu 11 päivänä syyskuuta 1998, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten seitin kalastuksen lopettamisesta 7
*Komission asetus (EY) N:o 1949/98, annettu 11 päivänä syyskuuta 1998, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten piikkimakrillin kalastuksen lopettamisesta 8
*Komission asetus (EY) N:o 1950/98, annettu 11 päivänä syyskuuta 1998, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten punasimpun kalastuksen lopettamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 1951/98, annettu 14 päivänä syyskuuta 1998, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna 10
Komission asetus (EY) N:o 1952/98, annettu 14 päivänä syyskuuta 1998, kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna 13
Komission asetus (EY) N:o 1953/98, annettu 14 päivänä syyskuuta 1998, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna annetun asetuksen (EY) N:o 1904/98 oikaisemisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 1954/98, annettu 14 päivänä syyskuuta 1998, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan ja tuen ennakon määrän vahvistamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 1955/98, annettu 14 päivänä syyskuuta 1998, A1-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 19
*Kahdeskymmeneskolmas komission direktiivi 98/62/EY, annettu 3 päivänä syyskuuta 1998, kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteiden II, III, VI ja VII mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (1) 20
*Komission direktiivi 98/63/EY, annettu 3 päivänä syyskuuta 1998, lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta annetun neuvoston direktiivin 93/16/ETY muuttamisesta (1) 24
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top