Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:226:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 226, 13. elokuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 226
41. vuosikerta
13. elokuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1769/98, annettu 12 päivänä elokuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1770/98, annettu 12 päivänä elokuuta 1998, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 3
Komission asetus (EY) N:o 1771/98, annettu 12 päivänä elokuuta 1998, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 1772/98, annettu 12 päivänä elokuuta 1998, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1574/98 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 2. osittaista tarjouskilpailua varten 7
Komission asetus (EY) N:o 1773/98, annettu 12 päivänä elokuuta 1998, Euroopan yhteisön sekä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Bulgarian tasavallan ja Romanian tasavallan sopimuksissa määrätystä tiettyjä vilja-alan tuotteita koskevasta osittaisesta tuontitullista vapauttamisesta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1218/96 8
Komission asetus (EY) N:o 1774/98, annettu 12 päivänä elokuuta 1998, Euroopan yhteisön sekä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Bulgarian tasavallan ja Romanian tasavallan sopimuksissa määrätystä tiettyjä vilja-alan tuotteita koskevasta osittaisesta tuontitullista vapauttamisesta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1218/96 9
Komission asetus (EY) N:o 1775/98, annettu 12 päivänä elokuuta 1998, Euroopan yhteisön sekä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Bulgarian tasavallan ja Romanian tasavallan sopimuksissa määrätystä tiettyjä vilja-alan tuotteita koskevasta osittaisesta tuontitullista vapauttamisesta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1218/96 10
Komission asetus (EY) N:o 1776/98, annettu 12 päivänä elokuuta 1998, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 1777/98, annettu 12 päivänä elokuuta 1998, viljatuotteita koskevien vientitodistushakemusten hylkäämisestä 13
Komission asetus (EY) N:o 1778/98, annettu 12 päivänä elokuuta 1998, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavan tuen muuttamisesta 14
*Neuvoston direktiivi 98/56/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, koristekasvien lisäysaineiston pitämisestä kaupan 16

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
98/504/EC
*Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 1998, Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä 24
Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskeva väliaikainen sopimus 25
Päätösasiakirja 31
Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen voimaantulosta 49
Komissio
98/505/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä heinäkuuta 1998, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista elävien naudan- ja siansukuisten eläinten tuonnissa eräistä Euroopan maista tehdyn komission päätöksen 98/372/EY muuttamisesta joidenkin Kroatiaa ja Tˇsekkiä koskevien seikkojen huomioon ottamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2239) (1) 50
98/506/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä heinäkuuta 1998, asetuksen (EY) N:o 950/97 20-25 artiklassa tarkoitettujen epäsuotuisten alueiden rajojen muuttamisesta Espanjassa tehdyn päätöksen 97/306/EY oikaisemisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2279) 57
98/507/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1998, klassiseen sikaruttoon liittyvistä suojatoimenpiteistä Tˇsekin tasavallassa tehdyn päätöksen 97/408/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2276) (1) 59
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top