Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:217:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 217, 05. elokuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 217
41. vuosikerta
5. elokuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1727/98, annettu 4 päivänä elokuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 1728/98, annettu 4 päivänä elokuuta 1998, sitruunoista markkinointivuonna 1997/98 maksettavan lopullisen tuen vahvistamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 1729/98, annettu 4 päivänä elokuuta 1998, sitruunoista markkinointivuonna 1998/99 maksettavan ennakkotuen määrän vahvistamisesta 4
*Komission asetus (EY) N:o 1730/98, annettu 4 päivänä elokuuta 1998, satovuoden 1997 jalostamattomien kuivattujen, Kreikan varastointielimen hallussa olevien viikunoiden myynnistä tislaamo- ja rehuteollisuudelle ennalta vahvistettuun hintaan 5
*Komission asetus (EY) N:o 1731/98, annettu 4 päivänä elokuuta 1998, ananassäilykkeiden tuotantotuen sekä ananaksen tuottajille maksettavan vähimmäishinnan vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1998/99 7
Komission asetus (EY) N:o 1732/98, annettu 4 päivänä elokuuta 1998, asetuksen (EY) N:o 1579/98 muuttamisesta ja Tanskan interventioelimen hallussaan pitämän rukiin vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 200000 tonniin 9
*Komission asetus (EY) N:o 1733/98, annettu 4 päivänä elokuuta 1998, tuottajille persikoista maksettavan vähimmäishinnan sekä sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjen persikoiden tuotantotuen määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1998/1999 11
*Komission asetus (EY) N:o 1734/98, annettu 4 päivänä elokuuta 1998, Williams- ja Rocha-päärynöiden tuottajille maksettavan vähimmäishinnan sekä sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjen päärynöiden tuotantotuen määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1998/1999 12
Komission asetus (EY) N:o 1735/98, annettu 4 päivänä elokuuta 1998, Luxemburgin interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 13
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/48/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun direktiivin 98/34/EY muuttamisesta 18

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
98/484/EC
*Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä heinäkuuta 1998, Euroopan talousyhteisön ja Komorien islamilaisen liittotasavallan välisessä Komorien rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 28 päivän helmikuuta 1998 ja 27 päivän helmikuuta 2001 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Komorien islamilaisen liittotasavallan välillä 27
Euroopan talousyhteisön ja Komorien islamilaisen liittotasavallan välisessä Komorien rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 28 päivän helmikuuta 1998 ja 27 päivän helmikuuta 2001 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskeva kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Komorien islamilaisen liittotasavallan välillä tehty sopimus 29
pöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja Komorien islamilaisen liittotasavallan välisessä Komorien rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 28 päivän helmikuuta 1998 ja 27 päivän helmikuuta 2001 väliseksi ajaksi 30
Komissio
98/485/EC
*Komission suositus, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1998, alle kolmivuotiaille tarkoitetuista suuhunpantavista lastentarvikkeista ja leluista, jotka on valmistettu tiettyjä ftalaatteja sisältävästä pehmeästä PVC:stä (tiedoksiannettu numerolla SEK(1998) 738) 35
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top