EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:190:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 190, 04. heinäkuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 190
41. vuosikerta
4. heinäkuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Yhteinen kanta, 3 päivältä heinäkuuta 1998, jonka neuvosto on määritellyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2 artiklan perusteella UNITA:n (União Nacional para a Independência Total de Angola) vastaisista rajoittavista toimenpiteistä 1
*Yhteinen kanta, 29 päivältä kesäkuuta 1998, jonka neuvosto on määritellyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2 artiklan perusteella jugoslavialaisia liikenteenharjoittajia koskevasta lentokiellosta Jugoslavian liittotasavallan ja Euroopan yhteisön välillä 3
I Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1419/98, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, puuvillan tukijärjestelmän yleisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1554/95 muuttamisesta 4
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1420/98, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1998, pellavan ja hampun tuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 619/71 muuttamisesta 7
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1421/98, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1998, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 1422/98, annettu 3 päivänä heinäkuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 11
*Komission asetus (EY) N:o 1423/98, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1998, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten teollisten lajien kalastuksen lopettamisesta 13
*Komission asetus (EY) N:o 1424/98, annettu 3 päivänä heinäkuuta 1998, interventioelinten suorittaman viljojen haltuunoton menettelyistä 19 päivänä maaliskuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 689/92 muuttamisesta 14
*Komission asetus (EY) N:o 1425/98, annettu 3 päivänä heinäkuuta 1998, huomattavaa revalvaatiota koskevien hyvitysten yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 805/97 muuttamisesta 16
*Komission asetus (EY) N:o 1426/98, annettu 3 päivänä heinäkuuta 1998, tasaustuen enimmäismäärän vahvistamisesta Englannin punnan 3 päivänä toukokuuta 1998 tapahtuneen merkittävän revalvaation vuoksi 17
*Komission asetus (EY) N:o 1427/98, annettu 3 päivänä heinäkuuta 1998, poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä sianliha-alalla Saksassa annetun asetuksen (EY) N:o 370/98 muuttamisesta neljännen kerran 18
*Komission asetus (EY) N:o 1428/98, annettu 3 päivänä heinäkuuta 1998, sokerialan puhdistusteollisuuden mukautustuen ja täydentävän tuen tarkistamisesta markkinointivuoden 1998/99 osalta 19
*Komission asetus (EY) N:o 1429/98, annettu 3 päivänä heinäkuuta 1998, tiettyjen peltokasvien viimeisen kylvöpäivän siirtämisestä tietyillä alueilla markkinointivuonna 1998/1999 20
*Komission asetus (EY) N:o 1430/98, annettu 3 päivänä heinäkuuta 1998, poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Alankomaissa annetun asetuksen (EY) N:o 413/97 kumoamisesta 22
Komission asetus (EY) N:o 1431/98, annettu 3 päivänä heinäkuuta 1998, sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen maatalouden muuntokurssin vahvistamisesta kesäkuuta 1998 23
*Komission asetus (EY) N:o 1432/98, annettu 3 päivänä heinäkuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 1268/98 tarkoitetulla tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 25
*Komission asetus (EY) N:o 1433/98, annettu 3 päivänä heinäkuuta 1998, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja yhteisössä jalostettavaksi tarkoitetun naudanlihan myynnistä tarjouskilpailumenettelyllä 28

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
98/416/EC
*Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä kesäkuuta 1998, Euroopan yhteisön liittymisestä Välimeren yleiseen kalastuskomissioon 34
98/417/EC
*Euroopan yhteisön-entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia -yhteistyöneuvoston päätös N:o 1/98, tehty 20 päivänä maaliskuuta 1998, Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian yhteistyösopimuksen mukaisesti perustetun yhteistyöneuvoston työjärjestyksestä 48
Komissio
98/418/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä kesäkuuta 1998, eräistä Ugandasta, Keniasta, Tansaniasta ja Mosambikista peräisin tai lähtöisin olevia kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 98/84/EY kumoamisesta ja Ugandasta, Keniasta ja Mosambikista peräisin tai lähtöisin olevien kalastustuotteiden terveystodistuksen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1848) (1) 53
98/419/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä kesäkuuta 1998, sellaisten kolmansien maiden luettelosta, joista kalastustuotteiden tuonti ihmisravinnoksi on sallittua, tehdyn päätöksen 97/296/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1849) (1) 55
98/420/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä kesäkuuta 1998, Nigeriasta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista erityisistä edellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1851) (1) 59
98/421/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä kesäkuuta 1998, Ghanasta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista erityisistä edellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1854) (1) 66
98/422/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä kesäkuuta 1998, Tansaniasta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista erityisistä edellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1855) (1) 71
98/423/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä kesäkuuta 1998, Falklandin saarilta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista erityisistä edellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1850) (1) 76
98/424/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä kesäkuuta 1998, Malediiveista peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista erityisistä edellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1857) (1) 81
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top