EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:184:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 184, 27. kesäkuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 184
41. vuosikerta
27. kesäkuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1340/98, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1998, maatalousalalla Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa tehtyjen sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavista mukautuksista ja siirtymäjärjestelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 3290/94 muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 1341/98, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 2
Komission asetus (EY) N:o 1342/98, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1998, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta 4
Komission asetus (EY) N:o 1343/98, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1998, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta 6
Komission asetus (EY) N:o 1344/98, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1998, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Ranskan merentakaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92 muuttamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 1345/98, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1998, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja‐ ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 1346/98, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1998, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta 12
*Komission asetus (EY) N:o 1347/98, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1998, Madeiran ja Azorien humalanhankintaa koskevien toimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2225/92 muuttamisesta 14
*Komission asetus (EY) N:o 1348/98, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1998, Kanariansaarten humalanhankintaa koskevien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2224/92 muuttamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 1349/98, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1998, valkoisen sokerin toimittamisesta elintarvikeapuna 16
Komission asetus (EY) N:o 1350/98, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1998, maitotuotteiden toimittamisesta elintarvikeapuna 19
Komission asetus (EY) N:o 1351/98, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1998, kalastustuotteiden toimittamisesta elintarvikeapuna 22
*Komission asetus (EY) N:o 1352/98, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1998, tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista annetun asetuksen (EY) N:o 1222/94 muuttamisesta 25
*Komission asetus (EY) N:o 1353/98, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1998, maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukia varten annetun asetuksen (ETY) N:o 3846/87 muuttamisesta 29
Komission asetus (EY) N:o 1354/98, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1998, edustavien hintojen ja tuonnin lisätullien vahvistamisesta siipikarjanliha‐, muna‐ ja muna‐albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1254/98 oikaisemisesta 33
Komission asetus (EY) N:o 1355/98, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1998, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 184. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 35
Komission asetus (EY) N:o 1356/98, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1998, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 12. erityisessä tarjouskilpailussa 36
Komission asetus (EY) N:o 1357/98, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1998, A1‐menettelyn mukaisten hedelmä‐ ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 38
Komission asetus (EY) N:o 1358/98, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1998, hedelmä‐ ja vihannesjalosteiden vientitodistusten antamisesta 39
*Komission direktiivi 98/42/EY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1998, alusturvallisuutta, saastumisen ehkäisemistä ja alusten asumis‐ ja työskentelyolosuhteita koskevien kansainvälisten standardien soveltamisesta yhteisön satamia käyttäviin ja jäsenmaiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä purjehtiviin aluksiin (satamavaltioiden suorittama valvonta) annetun neuvoston direktiivin 95/21/EY muuttamisesta (1) 40

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
98/408/EC
Komission päätös, tehty 18 päivänä kesäkuuta 1998, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha‐alan tuotteiden tuontiluvuista (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1584) 47
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top