EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:176:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 176, 20. kesäkuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 176
41. vuosikerta
20. kesäkuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1274/98, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1275/98, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1998, hedelmä‐ ja vihannesjalostealan muiden kuin lisättyä sokeria koskevien vientitukien vahvistamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 1276/98, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1998, hedelmä‐ ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta 6
Komission asetus (EY) N:o 1277/98, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1998, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2094/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 10
Komission asetus (EY) N:o 1278/98, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1998, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja‐ ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1112/98 oikaisemisesta 11
*Komission asetus (EY) N:o 1279/98, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1998, Puolan tasavallalle, Unkarin tasavallalle, Tˇsekin tasavallalle, Slovakialle, Bulgarialle ja Romanialle neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3066/95 säädettyjen naudanlihan tariffikiintiöiden soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 12
*Komission asetus (EY) N:o 1280/98, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1998, asetuksella (EY) N:o 786/98 uudelleen jaetuista yhteisön määrällisistä kiintiöistä tuojille myönnettävistä määristä 17
*Komission asetus (EY) N:o 1281/98, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1998, banaanien tuontitodistusten antamisesta tariffikiintiön mukaisesti vuoden 1998 kolmanneksi vuosineljännekseksi ja uusien hakemusten jättämisestä (1) 21
*Komission asetus (EY) N:o 1282/98, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1998, tiettyjen peltokasvien viimeisen kylvöpäivän siirtämisestä tietyillä alueilla markkinointivuonna 1998/1999 23

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
98/393/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä toukokuuta 1998, yhteisön rahoitustuesta suu‐ ja sorkkatautirokotteen valmistukseen tarkoitetun antigeenin varastoinnille Ranskassa, Italiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1365) (1) 25
98/394/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä toukokuuta 1998, väliaikaisista luetteloista kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot sallivat ihmisravinnoksi tarkoitetun maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuonnin, tehdyn komission päätöksen 97/252/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1412) (1) 28
98/395/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä toukokuuta 1998, tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion ja virusperäisen verenvuotoseptikemian osalta hyväksyttyjen Italian alueiden luettelosta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1413) (1) 30
98/396/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä toukokuuta 1998, Hongkongista ja Kiinan kansantasavallasta peräisin tai lähtöisin olevia eläviä lintuja koskevista tietyistä suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 98/85/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1415) (1) 32
98/397/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä toukokuuta 1998, tietyistä Australiasta lähtöisin oleviin hevoseläimiin liittyvistä suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1448) (1) 33
98/398/EC
*Komission päätös, tehty 2 päivänä kesäkuuta 1998, yksityiskohtaista tutkimusta varten annettujen asiakirjojen täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä BAS 615H:n, KBR 2738:n (fenheksamidi), oksadiargyylin ja DPX‐KN128:n (indoksakarbi) mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1447) (1) 34
98/399/EC
*Komission päätös, tehty 8 päivänä kesäkuuta 1998, Italian esittämän suunnitelman hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista Varesen maakunnassa (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1491) (1) 36
98/400/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 1998, Iranista tuotavien tai Iranista peräisin olevien pistaasipähkinöiden ja eräiden niistä valmistettujen tuotteiden tuontiin sovellettavista erityisehdoista tehdyn päätöksen 97/830/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1509) (1) 37
Jäsenvaltioiden välillä tehdyt yleissopimukset
*Tiedonanto, joka koskee Dublinissa 15. kesäkuuta 1990 allekirjoitettua yleissopimusta Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioon jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaisemisesta 39
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top