EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:167:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 167, 12. kesäkuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 167
41. vuosikerta
12. kesäkuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1211/98, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1212/98, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1998, tiettyjä maitotuotteita koskevien vientitodistusten antamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä ja käsiteltävänä olevien vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 3
*Komission asetus (EY) N:o 1213/98, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1998, jäsenvaltioiden ja markkinointivuoden 1998 osalta arvioidun tulonmenetyksen sekä uuhta ja naaraspuolista vuohta kohden maksettavan palkkion arvioidun tason määrittämisestä sekä tämän palkkion ensimmäisen ennakkomaksun ja tietyillä yhteisön epäsuotuisilla alueilla lampaan ja vuohen kasvatukselle maksettavan erityisen tuen ennakkomaksun vahvistamisesta 5
*Komission asetus (EY) N:o 1214/98, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1998, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta CN-koodeihin 01041030, 01041080, 01042010, 01042090 ja 0204 kuuluville lampaille, vuohille, lampaanlihalle ja vuohenlihalle vuodeksi 1998 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3013/89 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin ja viennin osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1439/95 poikkeamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2327/97 muuttamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 1215/98, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1998, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 1216/98, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1998, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 1217/98, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1998, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 1218/98, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 1078/98 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 13
Komission asetus (EY) N:o 1219/98, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1998, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1079/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 14
Komission asetus (EY) N:o 1220/98, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1998, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1773/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 15
Komission asetus (EY) N:o 1221/98, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1998, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 1222/98, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1998, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 20
*Komission direktiivi 98/36/EY, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1998, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista annetun direktiivin 96/5/EY muuttamisesta (1) 23

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
98/376/EC
*Neuvoston suositus, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1998, vammaisten pysäköintiluvasta 25
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top