EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:164:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 164, 09. kesäkuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 164
41. vuosikerta
9. kesäkuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1181/98, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1998, yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3760/92 muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 1182/98, annettu 8 päivänä kesäkuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3
*Komission asetus (EY) N:o 1183/98, annettu 8 päivänä kesäkuuta 1998, tuottajaryhmistä ja niiden liitoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 952/97 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 220/91 muuttamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 1184/98, annettu 8 päivänä kesäkuuta 1998, tiettyjä maitotuotteita koskevien vientitodistusten antamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä ja käsiteltävänä olevien vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 9
*Komission asetus (EY) N:o 1185/98, annettu 8 päivänä kesäkuuta 1998, interventioelinten hallussaan pitämien tiettyjen naudanliha-alan tuotteiden myynnistä tietyille sosiaalialan laitoksille ja yhteisöille annetun asetuksen (EY) N:o 2271/95 muuttamisesta 11
*Komission asetus (EY) N:o 1186/98, annettu 8 päivänä kesäkuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 1028/98 tarkoitetulla tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 16
*Komission asetus (EY) N:o 1187/98, annettu 8 päivänä kesäkuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 1029/98 tarkoitetulla tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 1188/98, annettu 8 päivänä kesäkuuta 1998, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna 20
Komission asetus (EY) N:o 1189/98, annettu 8 päivänä kesäkuuta 1998, halkaistujen herneiden toimittamisesta elintarvikeapuna 26

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
98/364/EC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä heinäkuuta 1997, Grupo de Empresas Álvarezille (GEA) myönnetystä valtiontuesta (tiedoksiannettu numerolla K(1997) 2615) (1) 30
98/365/EC
*Komission päätös, tehty 1 päivänä lokakuuta 1997, Ranskan SFMI-Chronopostille myöntämäksi väitetystä tuesta (tiedoksiannettu numerolla K(1997) 3146) (1) 37
98/366/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä toukokuuta 1998, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuonnin vapauttamisesta asetuksella (EY) N:o 71/97 säädetystä neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöönotetun polkumyyntitullin laajennuksesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1427) 49
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top