EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:159:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 159, 03. kesäkuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 159
41. vuosikerta
3. kesäkuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1138/98, annettu 28 päivänä toukokuuta 1998, tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 519/94 liitteiden II ja III muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1139/98, annettu 26 päivänä toukokuuta 1998, muiden kuin neuvoston direktiivissä 79/112/ETY säädettyjen pakollisten mainintojen liittämisestä tiettyjen geneettisesti muunnetuista organismeista valmistettujen elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin 4
Komission asetus (EY) N:o 1140/98, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 8
*Komission asetus (EY) N:o 1141/98, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1998, erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamisesta sokerialalla asetuksen (EY) N:o 1464/95 muuttamisesta 10
*Komission asetus (EY) N:o 1142/98, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1998, CN-koodiin 0202 kuuluvaa jäädytettyä naudanlihaa ja CN-koodiin 02062991 kuuluvia tuotteita koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 1998 ja 30 päivän kesäkuuta 1999 välinen ajanjakso) 11
*Komission asetus (EY) N:o 1143/98, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1998, tietyistä kolmansista maista peräisin olevia tiettyihin vuoristorotuihin kuuluvia ja muuhun kuin teuraseläimiksi tarkoitettuja lehmiä ja hiehoja koskevan tariffikiintiön soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 1012/98 muuttamisesta 14
*Komission asetus (EY) N:o 1144/98, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1998, tietyistä kolmansista maista peräisin olevia enintään 80 kilogrammaa painavia vasikoita koskevan tariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 1 päivästä heinäkuuta 1998 30 päivään kesäkuuta 1999 22
*Komission asetus (EY) N:o 1145/98, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1998, tiettyjen sitrushedelmien tuottajien tukijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2202/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1169/97 muuttamisesta 29
*Komission asetus (EY) N:o 1146/98, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1998, jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antaman markkinoille saattamista koskevan luvan ehtojen muutosten tutkimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 541/95 muuttamisesta 31
*Komission asetus (EY) N:o 1147/98, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1998, poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Espanjassa annetun asetuksen (EY) N:o 913/97 muuttamisesta yhdennentoista kerran 35
*Komission asetus (EY) N:o 1148/98, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1998, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 2086/97 tehtyjen muutosten sisällyttämisestä sokerialan sääntelyyn 38
*Komission asetus (EY) N:o 1149/98, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1998, tietyistä kolmansista maista peräisin olevien vähintään 80 ja enintään 300 kilogramman painoisten elävien nautaeläinten tariffikiintiön soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä 1 päivän heinäkuuta 1998 ja 30 päivän kesäkuuta 1999 väliseksi ajaksi 40
Komission asetus (EY) N:o 1150/98, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1998, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 45
Komission asetus (EY) N:o 1151/98, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1998, Israelista peräisin olevien pienikukkaisten ruusujen tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta 47
Komission asetus (EY) N:o 1152/98, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1998, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 49
Komission asetus (EY) N:o 1153/98, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1998, oikaisee asetuksen (EY) N:o 1105/98, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 51

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
98/352/EC
*Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä toukokuuta 1998, monivuotisesta ohjelmasta uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseksi yhteisössä (Altener II) 53
Komissio
98/353/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 1997, valtiontuesta Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH:lle (tiedoksiannettu numerolla K (1997) 2903) (1) 58
98/354/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä toukokuuta 1998, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3286/94 mukaisesti Japanin nahkan tuonnissa soveltamien käytäntöjen muodostamista kaupan esteistä (tiedoksiannettu numerolla K (1998) 1373) 65

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 782/98, annettu 7 päivänä huhtikuuta 1998, tietyistä Välimeren kalavarojen teknisistä säilyttämistoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1626/94 muuttamisesta (EYVL L 113, 15.4.1998) 68
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top