EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:133:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 133, 07. toukokuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 133
41. vuosikerta
7. toukokuu 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 949/98, annettu 6 päivänä toukokuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 950/98, annettu 6 päivänä toukokuuta 1998, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 3
Komission asetus (EY) N:o 951/98, annettu 6 päivänä toukokuuta 1998, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 952/98, annettu 6 päivänä toukokuuta 1998, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1408/97 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 37. osittaista tarjouskilpailua varten 7
*Komission asetus (EY) N:o 953/98, annettu 6 päivänä toukokuuta 1998, Tunisiasta peräisin olevan oliiviöljyn tuontia koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 8
*Komission asetus (EY) N:o 954/98, annettu 6 päivänä toukokuuta 1998, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2082/92 säädettyyn erityisluonnetta koskevien todistusten rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2301/97 liitteen täydentämisestä (1) 10
*Komission asetus (EY) N:o 955/98, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1998, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 12
Komission asetus (EY) N:o 956/98, annettu 6 päivänä toukokuuta 1998, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 14
Komission asetus (EY) N:o 957/98, annettu 6 päivänä toukokuuta 1998, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 17
*Neuvoston direktiivi 98/25/EY, annettu 27 päivänä huhtikuuta 1998, alusturvallisuutta, saastumisen ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevien kansainvälisten standardien soveltamista yhteisön satamia käyttäviin ja jäsenmaiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä purjehtiviin aluksiin (satamavaltioiden suorittama valvonta) annetun direktiivin 95/21/EY muuttamisesta 19

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
98/297/EC, EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä huhtikuuta 1998, talous- ja sosiaalikomitean jäsenen nimeämisestä 21
98/298/EC, EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä huhtikuuta 1998, kahden talous- ja sosiaalikomitean jäsenen nimeämisestä 22
Komissio
98/299/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä huhtikuuta 1998, Renak International GmbH:n (Saksa) komission asetuksen (EY) N:o 88/97 mukaisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin polkupyörän osiin laajennetusta polkumyyntitullista vapauttamista koskevan hakemuksen hylkäämisestä 23
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top