Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:127:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 127, 29. huhtikuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 127
41. vuosikerta
29. huhtikuu 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 899/98, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 900/98, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1998, siipikarjanliha-alan vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 3
*Komission asetus (EY) N:o 901/98, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1998, jäädytettyjä kalmareita koskevien mukautuskertoimien annetun asetuksen (ETY) N:o 3611/84 muuttamisesta (1) 4
*Komission asetus (EY) N:o 902/98, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1998, kalastustuotteille kalastusvuodeksi 1998 vahvistettavista viitehinnoista annetun asetuksen (EY) N:o 2573/97 muuttamisesta (1) 6
*Komission asetus (EY) N:o 903/98, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1998, maito- ja maitotuotealan lisämaksusta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3950/92 3 artiklassa vahvistettujen kokonaismäärien mukauttamisesta 8

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
98/278/EC
*Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä huhtikuuta 1998, Euroopan talousyhteisön sekä Cartagenan sopimuksen ja sen jäsenvaltioiden, Bolivian tasavallan, Kolumbian tasavallan, Ecuadorin tasavallan, Perun tasavallan ja Venezuelan tasavallan välistä yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä 10
Euroopan talousyhteisön sekä Cartagenan sopimuksen ja sen jäsenvaltioiden, Bolivian tasavallan, Kolumbian tasavallan, Ecuadorin tasavallan, Perun tasavallan ja Venezuelan tasavallan välistä yhteistyötä koskeva puitesopimus 11
Ilmoitus Euroopan talousyhteisön sekä Cartagenan sopimuksen ja sen jäsenvaltioiden, Bolivian tasavallan, Kolumbian tasavallan, Ecuadorin tasavallan, Perun tasavallan ja Venezuelan tasavallan välistä yhteistyötä koskevan puitesopimuksen voimaantulosta 25
Komissio
98/279/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 1997, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti eristemateriaaleista ja joskus betonista valmistettuihin onttoihin muottiharkkoihin tai paneeleihin perustuvien ei-kantavien pysyvien muottisarjojen/järjestelmien osalta (1) 26
98/280/EC
*Komission päätös, tehty 8 päivänä huhtikuuta 1998, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 950/97 tarkoitettujen Ranskan vuoristoalueiden rajojen muuttamisesta 29
98/281/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä huhtikuuta 1998, luvan antamisesta jäsenvaltioille sallia tilapäisesti lampaannadan (Festuca ovina L.) sellaisten siementen pitäminen kaupan, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 66/401/ETY vaatimuksia 31
98/282/EC
*Komission suositus, annettu 21 päivänä huhtikuuta 1998, yksityiskohtaisista säännöistä, joita noudattamalla jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittajamaiden olisi varmistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2232/96 tarkoitettujen aromiaineiden kehittämiseen ja valmistukseen liittyvän henkisen omaisuuden suoja (1) 32

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston direktiivi 94/65/EY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1994, jauhetun lihan ja raakalihavalmisteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen sovellettavista vaatimuksista (EYVL L 368, 31.12.1994) 34
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top