EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:119:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 119, 22. huhtikuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 119
41. vuosikerta
22. huhtikuu 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 830/98, annettu 21 päivänä huhtikuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 831/98, annettu 21 päivänä huhtikuuta 1998, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 3
Komission asetus (EY) N:o 832/98, annettu 21 päivänä huhtikuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetystä seitsemännestä erityisestä tarjouskilpailusta 5
Komission asetus (EY) N:o 833/98, annettu 21 päivänä huhtikuuta 1998, edustavien hintojen ja tuonnin lisätullien vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 6
Komission asetus (EY) N:o 834/98, annettu 21 päivänä huhtikuuta 1998, muna-alan vientitukien vahvistamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 835/98, annettu 21 päivänä huhtikuuta 1998, siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 836/98, annettu 21 päivänä huhtikuuta 1998, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 837/98, annettu 21 päivänä huhtikuuta 1998, Suomessa ja Ruotsissa tuotettua viljaa koskevasta erityisestä interventiotoimenpiteestä annetun asetuksen (EY) N:o 1773/97 muuttamisesta 14
*Komission direktiivi 98/21/EY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 1998, lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta annetun direktiivin 93/16/ETY muuttamisesta (1) 15
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top