EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:115:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 115, 17. huhtikuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 115
41. vuosikerta
17. huhtikuu 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 801/98, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 802/98, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1998, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Intiasta peräisin olevien polyeteenistä tai polypropeenista valmistettujen säkkien ja pussien tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1950/97 liittyvän ”uutta viejää” koskevan tarkastelun vireillepanosta, neljän kyseisen maan viejän tuontiin sovellettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 803/98, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1998, erityisistä toimenpiteistä elävien kasvien ja kukkaviljelytuotteiden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2275/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuodeksi 1998 5
Komission asetus (EY) N:o 804/98, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1998, tiettyjä maitotuotteita koskevien vientitodistusten antamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä ja käsiteltävänä olevien vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 14
Komission asetus (EY) N:o 805/98, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1998, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 806/98, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1998, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 20
Komission asetus (EY) N:o 807/98, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 1337/97 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 23
Komission asetus (EY) N:o 808/98, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1998, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1339/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 24
Komission asetus (EY) N:o 809/98, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1998, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1773/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 25
Komission asetus (EY) N:o 810/98, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1998, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2506/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 26
Komission asetus (EY) N:o 811/98, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1998, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 27
Komission asetus (EY) N:o 812/98, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1998, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 29

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
98/257/EC
*Komission suositus, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1998, tuomioistuinten ulkopuolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin sovellettavista periaatteista (1) 31
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top