Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:085:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 85, 20. maaliskuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 85
41. vuosikerta
20. maaliskuu 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 622/98, annettu 16 päivänä maaliskuuta 1998, Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille valtioille osana liittymistä edeltävää strategiaa annettavasta avusta ja erityisesti liittymiskumppanuusjärjestelmän perustamisesta 1
*Komission asetus (EY) N:o 623/98, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1998, levitettäviä ravintorasvoja koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2991/94 sekä maidon ja maitotuotteiden kaupan pitämisessä käytettyjen nimitysten suojelemisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1898/87 tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 577/97 muuttamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 624/98, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1998, muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1423/95 muuttamisesta 5
*Komission asetus (EY) N:o 625/98, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1998, Ranskan Guayanassa tuotetun riisin Martiniquessa ja Guadeloupessa kaupan pitämistä koskevan tuen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 980/92 muuttamisesta tuetun riisin määräpaikan osalta 6
*Komission asetus (EY) N:o 626/98, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1998, melonien ja vesimelonien interventiokynnyksen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1998—1999 10
Komission asetus (EY) N:o 627/98, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 11
Komission asetus (EY) N:o 628/98, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1998, tiettyjä maitotuotteita koskevien vientitodistusten antamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä ja käsiteltävänä olevien vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 13
Komission asetus (EY) N:o 629/98, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1998, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 630/98, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1998, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1339/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 17
Komission asetus (EY) N:o 631/98, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 1337/97 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 18
Komission asetus (EY) N:o 632/98, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1998, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1338/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 19
Komission asetus (EY) N:o 633/98, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1998, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1773/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 20
Komission asetus (EY) N:o 634/98, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 2506/97 tarkoitetun maissin tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 21
Komission asetus (EY) N:o 635/98, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1998, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 22
Komission asetus (EY) N:o 636/98, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1998, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 24
Komission asetus (EY) N:o 637/98, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1998, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta 26
*Komission direktiivi 98/17/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1998, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi annetun direktiivin 92/76/ETY muuttamisesta (1) 28

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
98/225/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 1998, neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 12 artiklan mukaisesti aloitetun uudelleentarkastelun päättämisestä Korean tasavallasta peräisin olevien mikroaaltouunien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden osalta 29
98/226/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 1998, klassiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä Alankomaissa tehdyn päätöksen 97/216/EY muuttamisesta (1) 34
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top