EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:052:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 52, 21. helmikuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 52
41. vuosikerta
21. helmikuu 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 410/98, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, yritystoiminnan rakennetilastoista annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 58/97 muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 411/98, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, yli kahdeksan tuntia kestäviin eläinkuljetuksiin käytettäville maantieajoneuvoille asetettavista eläinten suojelua koskevista lisävaatimuksista 8
Komission asetus (EY) N:o 412/98, annettu 20 päivänä helmikuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 12
Komission asetus (EY) N:o 413/98, annettu 20 päivänä helmikuuta 1998, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2097/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 14
Komission asetus (EY) N:o 414/98, annettu 20 päivänä helmikuuta 1998, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2098/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 15
Komission asetus (EY) N:o 415/98, annettu 20 päivänä helmikuuta 1998, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2095/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 16
Komission asetus (EY) N:o 416/98, annettu 20 päivänä helmikuuta 1998, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2096/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 17
*Komission asetus (EY) N:o 417/98, annettu 20 päivänä helmikuuta 1998, yhteisössä suoraan kulutukseen tarkoitetulle voiöljylle tarjouskilpailulla myönnettävästä tuesta annetun asetuksen (ETY) N:o 429/90 muuttamisesta 18
*Komission asetus (EY) N:o 418/98, annettu 20 päivänä helmikuuta 1998, voin ja kerman markkinoiden interventioiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 454/95 muuttamisesta 19
*Komission asetus (EY) N:o 419/98, annettu 20 päivänä helmikuuta 1998, voin ja kerman markkinoiden interventioiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 454/95 ja rasvattoman maitojauheen julkisen varastoinnin soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 322/96 muuttamisesta 20
*Komission asetus (EY) N:o 420/98, annettu 20 päivänä helmikuuta 1998, maito- ja maitotuotealalla sovellettavan maatalouden muuntokurssin määräytymisperusteiden vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1756/93 muuttamisesta 21
*Komission asetus (EY) N:o 421/98, annettu 20 päivänä helmikuuta 1998, sitruunoille markkinointivuonna 1997/98 maksettavan ennakkotuen määrän vahvistamisesta 24
Komission asetus (EY) N:o 422/98, annettu 20 päivänä helmikuuta 1998, riisin ja rikkoutuneiden riisijyvien vientitukien muuttamisesta 25
Komission asetus (EY) N:o 423/98, annettu 20 päivänä helmikuuta 1998, maitotuotteiden toimittamisesta elintarvikeapuna 27
Komission asetus (EY) N:o 424/98, annettu 20 päivänä helmikuuta 1998, valkoisen sokerin toimittamisesta elintarvikeapuna 30

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
98/158/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä helmikuuta 1998, tietyillä yhteisön rannikkoalueilla puomitroolin käyttöluvan kalastuksessa omaavien kahdeksan metrin kokonaispituuden ylittävien alusten luettelosta annetun asetuksen (ETY) N:o 55/87 liitteessä olevan luettelon tiettyjen tietojen muuttamisesta 33
98/159/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä helmikuuta 1998, koristekasvien lisäysaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja -määritysten toteuttamisesta neuvoston asetuksen 91/682/ETY 20 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti 37

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 762/94, annettu 6 päivänä huhtikuuta 1994, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1765/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä pellonpoiston osalta (EYVL L 90, 7.4.1994) 38
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 616/97, annettu 8 päivänä huhtikuuta 1997, naudanliha-alalla säädettyjen palkkiojärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3886/92 muuttamisesta (EYVL L 94, 9.4.1997) 38
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2616/97, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1445/95 muuttamisesta (EYVL L 353, 24.12.1997) 38
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top