EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:007:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 7, 13. tammikuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 7
41. vuosikerta
13. tammikuu 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 74/98, annettu 12 päivänä tammikuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 75/98, annettu 12 päivänä tammikuuta 1998, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY)N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta (1) 3
Komission asetus (EY) N:o 76/98, annettu 12 päivänä tammikuuta 1998, banaanien tuontitodistusten antamisesta tariffikiintiön mukaisesti vuoden 1998 ensimmäiseksi vuosineljännekseksi (toinen jakso) 25

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
98/17/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä huhtikuuta 1997, Euroopan yhteisön ja toisaalta Barbadosin, Belizen, Kongon tasavallan, Fidˇzin, Guyanan yhteistoiminnallisen tasavallan, Norsunluurannikon tasavallan, Jamaikan, Kenian tasavallan, Madagaskarin tasavallan, Malawin tasavallan, Mauritiuksen tasavallan, Surinamin tasavallan, Saint-Christopherin ja Nevisin, Swazimaan kuningaskunnan, Tansanian yhdistyneen tasavallan, Trinidadin ja Tobagon tasavallan, Ugandan tasavallan, Sambian tasavallan ja Zimbabwen tasavallan sekä toisaalta Intian tasavallan välisten ruokosokeriin toimitusjaksolla 1996/1997 sovellettavia takuuhintoja koskevien sopimusten tekemisestä kirjeenvaihtona 27
Euroopan yhteisön ja toisaalta Barbadosin, Belizen, Kongon tasavallan, Fidˇzin, Guyanan yhteistoiminnallisen tasavallan, Norsunluurannikon tasavallan, Jamaikan, Kenian tasavallan, Madagaskarin tasavallan, Malawin tasavallan, Mauritiuksen tasavallan, Surinamin tasavallan, Saint-Christopherin ja Nevisin, Swazimaan kuningaskunnan, Tansanian yhdistyneen tasavallan, Trinidadin ja Tobagon tasavallan, Ugandan tasavallan, Sambian tasavallan ja Zimbabwen tasavallan välinen ruokosokeriin toimitusjaksolla 1996/1997 sovellettavista takuuhinnoista kirjeenvaihtona tehty sopimus 28
Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan välinen ruokosokeriin toimitusjaksolla 1996/1997 sovellettavista takuuhinnoista kirjeenvaihtona tehty sopimus 34
98/18/EC
*Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä marraskuuta 1997, Euroopan yhteisön ja Kanadan tulliyhteistyötä ja keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevan sopimuksen tekemisestä 37
Euroopan yhteisön ja Kanadan tulliyhteistyötä ja keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskeva sopimus 38
Tiedotus Euroopan yhteisön ja Kanadan tulliyhteistyötä ja keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevan sopimuksen voimaantulosta 46
Komissio
98/19/EC
*Komission päätös, tehty 6 päivänä tammikuuta 1998, polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä Hongkongista ja Korean tasavallasta peräisin olevien videokasettien tuonnissa 47
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top