Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:315:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 315, 19. marraskuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 315
40. vuosikerta
19. marraskuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Komission asetus (EY) N:o 2286/97, annettu 17 päivänä marraskuuta 1997, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2287/97, annettu 17 päivänä marraskuuta 1997, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten seitin kalastuksen lopettamisesta

2

 

*

Komission asetus (EY) Nro 2288/97, annettu 18 päivänä marraskuuta 1997, valkosipulien kaupan pitämiseen sovellettavien laatuvaatimusten vahvistamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2289/97, annettu 18 päivänä marraskuuta 1997, kuitupellavan ja hampun tukea koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1164/89 muuttamisesta

7

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2290/97, annettu 18 päivänä marraskuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

9

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2291/97, annettu 18 päivänä marraskuuta 1997, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

11

 

*

Komission direktiivi 97/64/EY, annettu 10 päivänä marraskuuta 1997, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (lamppuöljyjen) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY liitteen I mukauttamisesta tekniikan kehitykseen neljännen kerran (1)

13

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

97/778/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1997, kolmansista maista tuotavien tuotteiden ja eläinten eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelosta, komission eläinlääkintäasiantuntijoiden suorittamia tarkastuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja päätöksen 96/742/EY kumoamisesta (1)

15

  

97/779/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 31 päivänä lokakuuta 1997, kolmansista maista tuotavien tuotteiden ja eläinten eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelosta ja komission eläinlääkintäasiantuntijoiden suorittamia tarkastuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyn päätöksen 97/778/EY muuttamisesta (1)

28

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top