Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:303:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 303, 6. marraskuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 303
40. vuosikerta
6. marraskuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2199/97, annettu 30 päivänä lokakuuta 1997, hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 2201/96 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2200/97, annettu 30 päivänä lokakuuta 1997, omenoiden, päärynöiden, persikoiden ja nektariinien yhteisön tuotannon tervehdyttämisestä

3

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2201/97, annettu 5 päivänä marraskuuta 1997, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla

5

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2202/97, annettu 5 päivänä marraskuuta 1997, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

7

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2203/97, annettu 5 päivänä marraskuuta 1997, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1408/97 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 14. osittaista tarjouskilpailua varten

9

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2204/97, annettu 5 päivänä marraskuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

10

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

97/747/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 1997, neuvoston direktiivissä 96/23/EY säädettyjen näytteenottotasojen ja -taajuuksien vahvistamisesta tiettyjen aineiden ja niiden jäämien valvomiseksi tietyissä eläintuotteissa (1)

12

  

97/748/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 1997, yhteisön joidenkin hedelmäkasvien lisäys- ja taimiaineiston vertailukokeiden ja -määritysten järjestelyistä neuvoston direktiivin 92/34/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti

16

  

EUROOPAN TALOUSALUE

  

EFTAn valvontaviranomainen

 

*

EFTAN VALVONTAVIRANOMAISEN SUOSITUS N:o 166/97/COL annettu 17 päivänä kesäkuuta 1997, virallista elintarvikkeiden tarkastusta koskevasta yhteensovitetusta ohjelmasta vuodeksi 1997

17

 

*

EFTAN VALVONTAVIRANOMAISEN SUOSITUS N:o 167/97/COL annettu 17 päivänä kesäkuuta 1997, vuoden 1997 yhteensovitetusta tarkastusohjelmasta tiettyjen kasviperäisten tuotteiden, hedelmät ja vihannekset mukaan lukien, torjunta_+ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi

26

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top