Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:287:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 287, 21. lokakuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 287
40. vuosikerta
21. lokakuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2046/97, annettu 13 päivänä lokakuuta 1997, pohjoinen-etelä-yhteistyöstä huumausaineiden ja niiden väärinkäytön vastaisessa toiminnassa

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2047/97, annettu 20 päivänä lokakuuta 1997, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2048/97, annettu 20 päivänä lokakuuta 1997, korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 936/97 ja CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvaa nautaeläinten jäädytettyä kuvelihaa koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 996/97 muuttamisesta

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2049/97, annettu 20 päivänä lokakuuta 1997, oliiviöljyn interventiohinnan vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1997/1998 alennetulle tasolle markkinointivuosien 1995/1996 ja 1996/1997 aikana tapahtuneen taatun enimmäismäärän ylityksen seurauksena

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2050/97, annettu 20 päivänä lokakuuta 1997, riisintuottajien tukijärjestelmässä vahvistettuihin korvausmaksuihin tietyissä jäsenvaltioissa sovellettavista alennuksista

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2051/97, annettu 20 päivänä lokakuuta 1997, kasvinsuojeluvalvontaan tarkoitetun yhteisön rahoituksen myöntämiseen liittyvien säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2052/97, annettu 20 päivänä lokakuuta 1997, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 tietyistä yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä, vientitukien myöntämisestä ja häiriötilanteessa toteutettavista toimenpiteistä vilja-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1501/95 muuttamisesta

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2053/97, annettu 20 päivänä lokakuuta 1997, neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 822/87 säädettyjen tiettyjen enologisten käytäntöjen käyttöä koskevista edellytyksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3220/90 muuttamisesta

15

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2054/97, annettu 20 päivänä lokakuuta 1997, kolmannessa maassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden lokakuussa 1997 esitettyjen vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

18

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2055/97, annettu 20 päivänä lokakuuta 1997, Kanadassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden lokakuussa 1997 esitettyjen vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

19

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2056/97, annettu 20 päivänä lokakuuta 1997, yhteisön ja Slovenian tasavallan kanssa tehdyssä väliaikaisessa sopimuksessa määrätyn järjestelmän mukaisesti vuoden 1997 lokakuun aikana esitettyjen tiettyjä maito- ja maitotuotealan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

20

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2057/97, annettu 20 päivänä lokakuuta 1997, yhteisön sekä Viron tasavallan, Latvian tasavallan ja Liettuan tasavallan kanssa tehdyissä vapaakauppasopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti lokakuussa 1997 esitettyjen tiettyjen maito- ja maitotuotealan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

21

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2058/97, annettu 20 päivänä lokakuuta 1997, yhteisön sekä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tsekin tasavallan ja Slovakian tasavallan kanssa solmituissa Eurooppa-sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti lokakuussa 1997 esitettyjen tiettyjä maito- ja maitotuotealan tuotteita koskevien tuontilupahakemusten hyväksyttävyydestä

23

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2059/97, annettu 20 päivänä lokakuuta 1997, yhteisön sekä Bulgarian ja Romanian välillä tehdyissä Eurooppa-sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti lokakuussa 1997 jätettyjen tiettyjä juustoja koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

25

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2060/97, annettu 20 päivänä lokakuuta 1997, naudanliha-alaan kuuluvien tuotteiden vientitodistushakemusten hylkäämisestä

27

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2061/97, annettu 20 päivänä lokakuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

28

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

97/683/EY:

 
 

*

NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 22 päivänä huhtikuuta 1997, neljännen AKT-EY_+yleissopimuksen 168 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuista maataloustuotteista annettua yhteistä julistusta koskevaa kyseisen sopimuksen liitettä XL koskevan yhteisön ja AKT_+valtioiden kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

30

  

Neljännen AKT-EY_+yleissopimuksen 168 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuista maataloustuotteista annettua yhteistä julistusta koskevaa kyseisen sopimuksen liitettä XL koskeva yhteisön ja AKT_+valtioiden KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS

31

  

Komissio

  

97/684/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä lokakuuta 1997, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten takaisintuonnissa raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen tehdyn päätöksen 93/195/ETY muuttamisesta (1)

49

  

97/685/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä lokakuuta 1997, tiettyjen kolmansien maiden aluejaosta hevoseläinten tuontia varten tehdyn päätöksen 92/160/ETY muuttamisesta hevoseläinten Venäjältä tuonnin osalta (1)

54

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top