Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:277:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 277, 10. lokakuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 277
40. vuosikerta
10. lokakuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1958/97, annettu 22 päivänä syyskuuta 1997, maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamista koulujen oppilaille koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1842/83 muuttamisesta

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1959/97, annettu 8 päivänä lokakuuta 1997, jäsenvaltioiden, ei kuitenkaan Espanjan, Portugalin, Saksan ja Alankomaiden, lipun alla purjehtivien alusten piikkimakrillin kalastuksen lopettamisesta

2

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1960/97, annettu 9 päivänä lokakuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

4

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1961/97, annettu 9 päivänä lokakuuta 1997, Kiinasta peräisin olevaa valkosipulia koskevien tuontilupien antamisesta

6

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1962/97, annettu 9 päivänä lokakuuta 1997, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1339/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

7

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1963/97, annettu 9 päivänä lokakuuta 1997, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1883/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

8

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1964/97, annettu 9 päivänä lokakuuta 1997, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1337/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

9

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1965/97, annettu 9 päivänä lokakuuta 1997, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1338/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

10

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1966/97, annettu 9 päivänä lokakuuta 1997, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1773/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

11

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1967/97, annettu 9 päivänä lokakuuta 1997, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

12

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1968/97, annettu 9 päivänä lokakuuta 1997, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

14

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1969/97, annettu 9 päivänä lokakuuta 1997, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

16

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1970/97, annettu 9 päivänä lokakuuta 1997, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle

18

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1971/97, annettu 9 päivänä lokakuuta 1997, tiettyjä maitotuotteita koskevien vientitodistusten antamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä ja käsiteltävänä olevien vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

19

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1972/97, annettu 9 päivänä lokakuuta 1997, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta

20

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1973/97, annettu 9 päivänä lokakuuta 1997, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta

21

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/54/EY, annettu 23 päivänä syyskuuta 1997, neuvoston direktiivien 74/150/ETY, 74/151/ETY, 74/152/ETY, 74/346/ETY, 74/347/ETY, 75/321/ETY, 75/322/ETY, 76/432/ETY, 76/763/ETY, 77/311/ETY, 77/537/ETY, 78/764/ETY, 78/933/ETY, 79/532/ETY, 79/533/ETY, 80/720/ETY, 86/297/ETY, 86/415/ETY ja 89/173/ETY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurimmasta rakenteellisesta nopeudesta

24

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

97/655/EY:

 
 

*

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tsekin tasavallan assosiaationeuvoston päätös N:o 2/97, tehty 30 päivänä syyskuuta 1997, Tsekin tasavallan osallistumista yhteisön koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjelmiin sekä nuoriso-ohjelmiin koskevista ehdoista ja yksityiskohtaisista säännöistä

26

  

Komissio

  

97/656/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 2 päivänä lokakuuta 1997, alkuperänimityksiä, maantieteellisiä merkintöjä ja erityisluonteesta annettuja todistuksia koskevan tiedekomitean perustamisesta tehdyn päätöksen 93/53/ETY muuttamisesta (1)

30

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top