EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:272:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 272, 4. lokakuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 272
40. vuosikerta
4. lokakuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1931/97, annettu 22 päivänä syyskuuta 1997, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Puolasta ja Venäjältä peräisin olevan muokkaamattoman, seostamattoman sinkin tuonnissa ja käyttöönotetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

1

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1932/97, annettu 3 päivänä lokakuuta 1997, viinialan tuotteiden tutkimista deuteriumin ydinmagneettisella resonanssilla koskevia tuloksia sisältävästä tietopankista annetun asetuksen (ETY) N:o 2348/91 muuttamisesta

10

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1933/97, annettu 3 päivänä lokakuuta 1997, poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Alankomaissa annetun asetuksen (EY) N:o 413/97 muuttamisesta 12. kerran

12

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1934/97, annettu 3 päivänä lokakuuta 1997, poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Espanjassa annetun asetuksen (EY) N:o 913/97 muuttamisesta kolmannen kerran

14

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1935/97, annettu 3 päivänä lokakuuta 1997, poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Belgiassa annetun asetuksen (EY) N:o 581/97 muuttamisesta viidennen kerran

16

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1936/97, annettu 3 päivänä lokakuuta 1997, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta

18

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1937/97, annettu 3 päivänä lokakuuta 1997, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta

19

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1938/97, annettu 3 päivänä lokakuuta 1997, tietyistä kolmansista maista peräisin olevia 160-300 kilogramman painoisia eläviä nautaeläimiä koskevan tariffikiintiön soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vuodeksi 1997 annetun asetuksen (EY) N:o 2511/96 muuttamisesta

21

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1939/97, annettu 3 päivänä lokakuuta 1997, Puolan tasavallalle, Unkarin tasavallalle, Tsekin tasavallalle, Slovakian tasavallalle, Bulgarian tasavallalle ja Romanialle neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3066/95 säädettyjen naudanlihan lisätariffikiintiöiden soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ajaksi 1 päivästä heinäkuuta 1997 30 päivään kesäkuuta 1998 ja asetusten (EY) N:o 2512/96 ja (EY) N:o 1441/97 muuttamisesta

23

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1940/97, annettu 3 päivänä lokakuuta 1997, tietyistä kolmansista maista peräisin olevia tiettyihin vuoristorotuihin kuuluvia ja muuhun kuin teuraseläimiksi tarkoitettuja lehmiä ja hiehoja koskevan tariffikiintiön soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 1 päivän heinäkuuta 1997 ja 30 päivän kesäkuuta 1998 väliseksi ajaksi sekä asetuksen (EY) N:o 2514/96 muuttamisesta

28

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1941/97, annettu 3 päivänä lokakuuta 1997, maitotuotteiden toimittamisesta elintarvikeapuna

36

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1942/97, annettu 3 päivänä lokakuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

39

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1943/97, annettu 3 päivänä lokakuuta 1997, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

41

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1944/97, annettu 3 päivänä lokakuuta 1997, sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan maatalouden muuntokurssin vahvistamisesta syyskuuksi 1997

43

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

97/640/EY:

 
 

*

NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 22 päivänä syyskuuta 1997, osapuolten konferenssin päätöksen III/1 mukaisen muutoksen hyväksymisestä yhteisön puolesta vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevaan yleissopimukseen (Baselin yleissopimus)

45

  

97/641/EY, Euratom:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä syyskuuta 1997, talous- ja sosiaalikomitean jäsenen nimeämisestä

47

  

97/642/EY, Euratom:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä syyskuuta 1997, talous- ja sosiaalikomitean jäsenen nimeämisestä

48

  

97/643/EY, Euratom:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä syyskuuta 1997, talous- ja sosiaalikomitean jäsenen nimeämisestä

49

  

Komissio

  

97/644/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä syyskuuta 1997, kahden puolalaisen viejän Puolasta ja Venäjältä peräisin olevan muokkaamattoman, seostamattoman sinkin tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä esittämien sitoumusten hyväksymisestä

50

  

97/645/EHTY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä syyskuuta 1997, terästeollisuuden työolojen yhdenmukaistamista käsittelevästä sekakomiteasta

52

  

97/646/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä syyskuuta 1997, uusien jäsenten nimeämisestä ja nykyisten jäsenten nimeämisestä uudeksi toimikaudeksi päätöksellä 92/167/ETY perustettuun runkoverkkojen välisen sähkönsiirron asiantuntijoiden komiteaan

54
FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top