Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:214:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 214, 6. elokuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 214
40. vuosikerta
6. elokuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1578/97, annettu 5 päivänä elokuuta 1997, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1579/97, annettu 5 päivänä elokuuta 1997, Madeiran maitotuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuen määrittämiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 2219/97 muuttamisesta

9

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1580/97, annettu 5 päivänä elokuuta 1997, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 2-4 artiklassa säädetyn järjestelmän mukaista Kanariansaarten maitotuotteiden hankintaa koskevien tukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2993/94 muuttamisesta

15

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1581/97, annettu 5 päivänä elokuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1582/97 annettu 30 päivänä heinäkuuta 1997, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta yksinmyynti- ja yksinostosopimusten ryhmiin annettujen asetusten (ETY) N:o 1983/83 ja (ETY) N:o 1984/83 muuttamisesta

27

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1583/97, annettu 5 päivänä elokuuta 1997, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

28

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1584/97, annettu 5 päivänä elokuuta 1997, tiettyjä maitotuotteita koskevien vientitodistusten antamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä ja käsiteltävänä olevien vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

30

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi

  

97/509/EHTY:

 
 

*

Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 31 päivänä heinäkuuta 1997, Venäjän federaatioon sovellettavista tietyistä toimenpiteistä tiettyjen, EHTY:n perustamissopimuksessa tarkoitettujen terästuotteiden kaupassa

31

  

Neuvosto

  

97/510/EY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 1997, luvan antamisesta Irlannille soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen direktiivin 77/388/ETY 21 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä

37

  

97/511/EY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 1997, luvan antamisesta Saksan liittotasavallalle tehdä Tsekin tasavallan kanssa poikkeusmääräyksiä jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta 17 päivänä toukokuuta 1997 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 2 ja 3 artiklaan sisältävä sopimus

39

  

Komissio

  

97/512/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 7 päivänä heinäkuuta 1997, Kanariansaarten tiettyjen naudan- ja sianliha-alan tuotteiden hankinnoista vuoden 1996 toisella vuosipuoliskolla (Ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen)

41

  

97/513/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä heinäkuuta 1997, eräitä Bangladeshista peräisin olevia kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä (1)

46

  

97/514/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 31 päivänä heinäkuuta 1997, sianlihan merkitsemisestä ja käytöstä neuvoston direktiivin 80/217/ETY 9 artiklan mukaisesti Belgian osalta (1)

47

  

97/515/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 1 päivänä elokuuta 1997, eräitä Intiasta peräisin olevia kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä (1)

52

  

97/516/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 1 päivänä elokuuta 1997, eräitä Madagaskarilta peräisin olevia kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä (1)

53

  

97/517/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 1 päivänä elokuuta 1997, eräitä Madagaskarilta peräisin olevia muita eläinperäisiä tuotteita kuin kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä (1)

54

  

97/518/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 1 päivänä elokuuta 1997, eräitä Malesiasta peräisin olevia kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä (1)

55

 
  

Oikaisuja

 
 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1734/96, annettu 9 päivänä syyskuuta 1996, tariffi_+ ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 238, 19. syyskuuta 1996)

56

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1433/97, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1997, banaanin tuontimäärien vahvistamisesta vuoden 1997 viimeiseksi neljännekseksi yhteisön hankintojen varmistamiseksi (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 196, 24 heinäkuuta 1997)

56

 

*

Oikaisu Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen N:o L 211, 5. elokuuta 1997

57

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top