Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:208:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 208, 2. elokuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 208
40. vuosikerta
2. elokuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1554/97, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1997, humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1696/71 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1555/97, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1997, Turkille vuonna 1997 tariffikiintiöinä annettavista, hasselpähkinöitä koskevista myönnytyksistä

6

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1556/97, annettu 1 päivänä elokuuta 1997, valkoisen sokerin toimittamisesta elintarvikeapuna

8

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1557/97, annettu 1 päivänä elokuuta 1997, maitotuotteiden toimittamisesta elintarvikeapuna

11

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1558/97, annettu 1 päivänä elokuuta 1997, asetuksessa (ETY) N:o 1627/89 säädettyjen interventiota koskevien erityistoimenpiteiden mukaisesti toteutetulla sadannellakahdeksannellakymmenennelläkuudennella osittaisella tarjouskilpailulla interventioon ostettavan naudanlihan enimmäisostohinnasta ja määristä

14

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1559/97, annettu 1 päivänä elokuuta 1997, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

16

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1560/97, annettu 1 päivänä elokuuta 1997, tuontilupien antamisesta jäädytetylle naudan kuvelihalle

18

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1561/97, annettu 1 päivänä elokuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

19

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1562/97, annettu 1 päivänä elokuuta 1997, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta

21

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1563/97, annettu 1 päivänä elokuuta 1997, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1564/97, annettu 1 päivänä elokuuta 1997, poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Alankomaissa annetun asetuksen (EY) N:o 413/97 muuttamisesta yhdeksännen kerran

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1565/97, annettu 1 päivänä elokuuta 1997, luvan antamisesta markkinointivuonna 1997/1998 markkinoilta poistettujen syötäviksi tarkoitettujen viinirypäleiden käyttämiseen alkoholin valmistukseen

27

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1566/97, annettu 1 päivänä elokuuta 1997, poikkeuksesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1765/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä pellonpoiston osalta annettuun asetukseen (EY) N:o 762/94

29

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1567/97, annettu 1 päivänä elokuuta 1997, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien nahasta valmistettujen käsilaukkujen maahantuonnissa ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien muovista ja tekstiilistä valmistettujen käsilaukkujen tuontia koskevan menettelyn päättämisestä

31

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

97/486/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 1997, avoimen verkon tarjontaan (ONP) kuuluviin 2-johtimisiin analogisiin kiinteisiin johtoihin liitettävien päätelaitteiden yleisiä liitäntävaatimuksia koskevista yhteisistä teknisistä määräyksistä (1)

44

  

97/487/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 1997, avoimen verkon tarjontaan (ONP) kuuluviin 4-johtimisiin analogisiin kiinteisiin johtoihin liitettävien päätelaitteiden yleisiä liitäntävaatimuksia koskevista yhteisistä teknisistä määräyksistä (1)

47

  

97/488/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1997, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Etelä-Afrikan tasavallasta peräisin olevia istutettaviksi tarkoitettuja mansikoita (Fragaria L.), siemeniä lukuun ottamatta, koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY säännöksiin

49

  

97/489/EY:

 
 

*

Komission suositus, annettu 30 päivänä heinäkuuta 1997, elektronisen maksuvälineen avulla toteutetuista maksutapahtumista ja erityisesti liikkeeseenlaskijan ja haltijan välisestä suhteesta (1)

52

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top