EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:183:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 183, 11. heinäkuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 183
40. vuosikerta
11. heinäkuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EHTY, EY, Euratom) N:o 1329/97, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1997, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin Kreikassa sovellettavan korjauskertoimen mukauttamisesta

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1330/97, annettu 10 päivänä heinäkuuta 1997, banaanien tuontitodistusten antamisesta tariffikiintiön mukaisesti vuoden 1997 kolmanneksi vuosineljännekseksi (toinen jakso)

2

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1331/97, annettu 10 päivänä heinäkuuta 1997, tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (EY) N:o 1223/94 ja maataloustuotteiden vientitukien järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (ETY) N:o 3665/87 poikkeamisesta

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1332/97, annettu 10 päivänä heinäkuuta 1997, melonien kaupan pitämisen vaatimuksista poikkeamisesta Portugalin osalta

6

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1333/97, annettu 10 päivänä heinäkuuta 1997, tiettyjen maitotuotteiden vientitodistusten antamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä ja sen määrittämisestä, missä määrin jätetyt vientitukihakemukset voidaan jakaa

7

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1334/97, annettu 10 päivänä heinäkuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

8

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1335/97, annettu 10 päivänä heinäkuuta 1997, maatalouden muuntokurssien vahvistamisesta

10

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1336/97/EY tehty 17 päivänä kesäkuuta 1997, Euroopan laajuisia televerkkoja koskevista suuntaviivoista

12

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

97/426/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 1997, Australiasta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista erityisistä edellytyksistä (1)

21

  

97/427/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 1997, Australiasta peräisin olevien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuontia koskevista erityisistä edellytyksistä (1)

38

 
  

Oikaisuja

 
 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 724/97, annettu 22 päivänä huhtikuuta 1997, maataloustuloihin vaikuttavaa merkittävää arvon alenemista koskevien toimenpiteiden ja hyvitysten määrittämisestä (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 108, 25. huhtikuuta 1997)

40

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top